Marte Meo - introduktion

Grundtanken i Marte Meo er, at vi lærer mest af at se, hvad der lykkes. Metoden benytter sig derfor af at filme medarbejdere i positiv interaktion med borgerne.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 1. Marte Meo - introduktion

Marte Meo betyder ‘ved egen kraft’ og bygger på den pædagogiske tilgang, at vi lærer mest af at se, hvad der lykkes for os. Metoden, der er videobaseret, viser helt konkret hvordan man opnår et positivt støttende samspil mellem mennesker.

En central­ tanke i Marte Meo er, at vold og adfæ­rdsprobl­emer oftest er en reaktion på afmagt - og på et uhensigtsmæ­ssigt samspil­.­ Alle mennesker vil gerne det gode samarbejde, og hvis det ikke lykkes, er det fordi vi enten ikke har lært bedre, eller fordi vi har mistet vores samarbejdskompetencer.

Marte Meo har sit teoretiske grundlag i den moderne udvikl­ingspsykol­ogi, hvor samspillet er af afgø­rende betydning. Metoden er konkret og løsningsorienteret - fokus ligger på det der lykkes for medarbejderen i kontakten med borgeren, peger på det medarbejderen skal gøre mere af - for at forbedre samspillet med borgeren.

Marte Meo der oprindeligt blev benyttet i arbejdet med børn, bruges nu i alle sammenhænge, hvor mennesker interagerer med hinanden.

Plejecenter Byageren i Rudersdal Kommune er et af de steder, hvor man arbejder systematisk med Marte Meo. I næste video kan du komme med til en Marte Meo supervision.

Metoder mod vold > Forebyggelse > 1. Marte Meo - introduktion