Feedback Informed Treatment - introduktion

"Følte du dig hørt, forstået og respekteret under vores samtale i dag?" Feedback Informed Treatment involverer borgeren aktivt og direkte og handler om at sikre den optimale behandling gennem evaluering.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 1. Feedback Informed Treatment - introduktion

Feedback Informed Treatment er et dialog- og kvalitetssikringsredskab.

Feedback Informed Treatment (F.I.T.) skal sikre borgeren den optimale behandling gennem systematisk evaluering af trivsel og af de indsatser og metoder, der bruges i samarbejdet.

I F.I.T benyttes 2 spørgeskemaer, der udfyldes systematisk og rutinemæssigt ved en samtales begyndelse og slutning – og involverer borgeren aktivt og direkte i form af 2 x 4 spørgsmål, der hver gang besvares på en skala fra 1-10 i et skema, hvor 10 er det højeste – rigtig godt – og 1 er det laveste - rigtig dårligt. 

Det første spørgeskema drejer sig om borgerens trivsel siden sidste samtale, mens det andet er en evaluering af selve samtalen.

I Feedback Informed Treatment (F.I.T.) involveres borgeren aktivt i sin egen behandling. Metoden undersøger så at sige borgerens oplevelse af egen trivsel og af effekt ved behandlingen ved at borgeren evaluerer såvel indsatsen - som samarbejdet mellem borgeren og medarbejderen. Et af spørgsmålene i F.I.T. er for eksempel: ’Når du tænker tilbage på den sidste uge, hvordan har du så haft det og hvor vil du placere dig selv på en skala fra 1 -10? - i forhold til:

•  Personligt velbefindende
•  Socialt – arbejde, skole, bekendte
•  Generelt - din følelse af velbefindende
•  Nære relationer – familie, nære venner, osv.

Medarbejderen kan bruge den systematiske feedback fra borgeren til at optimere kvaliteten i og effekten af behandlingen, til at opfange ufrugtbare behandlingstiltag - og udvikle og justere den individuelle indsats, for at sikre at samarbejdet fungerer bedst muligt.      

Eksempelvis skal borgeren efter samtalesessionen placere sin oplevelse af samtalen et sted mellem “Jeg følte mig hørt, forstået og respekteret” eller “Jeg følte mig IKKE hørt forstået og respekteret”.

Metoden Feedback Informed Treatment kan anvendes uafhængigt af pædagogisk tilgang, behandlingsmetode, referenceramme og målgruppe. Systemet bruges over hele verden og er valideret i gennem adskillige internationale forskningsundersøgelser, som viser at behandlingseffekten øges ved at benytte metoden.

I den næste video besøger vi Tuesten Huse i Aarhus Kommune, hvor vi oplever F.I.T. i brug under en samtale mellem en medarbejder og en borger.

Metoder mod vold > Forebyggelse > 1. Feedback Informed Treatment - introduktion