BVC/Mestringsskema - introduktion

Risikovurderingsværktøjet Brøset Violence Checklist (BVC) benyttes en række steder i kombination med Mestringsskemaet, der giver anvisninger om handlemuligheder for både borgere og medarbejdere i pressede situationer.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Håndtering > 1. BVC/Mestringsskema - introduktion

Brøset Violence Checklist (BVC) er et af de mest anvendte redskaber til risikovurdering i psykiatrien. BVC har til formål at forudsige risikoen for vold 24 timer frem, for at medarbejdere kan sætte tidligt ind med forebyggende tiltag. Metoden registrerer borgerens adfærd ud fra 6 variable:

•  Forvirring
•  Irritabilitet
•  Støjende adfærd
•  Fysiske trusler
•  Verbale trusler
•  Angreb på genstande

og bygger på antagelsen om, at voldsomme episoder sjældent opstår, uden at der forinden har været en adfærd hos borgeren, der indikerer, at han eller hun vil komme til at reagere aggressivt eller voldsomt i nær fremtid.

Mestringsskemaet er et samarbejds- og dialogredskab, udviklet med det formål skabe opmærksomhed på borgerens egne mestringsevner. Mestringsskemaet formulerer borgerens ressourcer og styrker - og angiver handlemuligheder i vanskelige situationer, for både borger og personale. Skemaet udarbejdes sammen med borgeren og revideres løbende. Ligesom Trafiklys og LA2 opererer Mestringsskemaet med en grøn/gul/rød farveskala, som viser borgerens adfærd, når han eller hun er henholdvis presset, i balance og i overskud.

Socialstyrelsen har iværksat et forsøg hvor BVC og Mestringsskemaet bliver brugt i kombination med hinanden på en række bosteder. På den måde kobles altså risikovurderingsværktøjet i BVC med Mestringsskemaets handlingsanvisende og borgerinddragende elementer.

På næste side "BVC/Mestringsskema i praksis" kan du komme med på Kysten i Nysted - et bosted under Københavns Kommune til voksne, der har fået en dom til anbringelse og som har en varigt nedsat funktionsevne. Her er man med i forsøget med kombinationen BVC/Mestringsskema.

Metoder mod vold > Håndtering > 1. BVC/Mestringsskema - introduktion