Beredskabsplan - introduktion

Beredskabsplaner kan være en effektiv hjælp, når en voldsom situation indtræffer - og de kan også bruges til forebyggelse. Kunsten er, at planerne skal være opdateret og bringes i spil i den faglige dialog.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Håndtering > 1. Beredskabsplan - introduktion

Formålet med en beredskabsplan er, som navnet antyder, at sikre at alle medarbejdere har kompetent, nødvendig og relevant viden til at håndtere og minimere negative konsekvenser i tilfælde af akutte, uforudsete voldsomme hændelser.

Beredskabsplaner kan derfor indeholde punkter om eksempelvis alarmer, politianmeldelse, debriefing og omsorgspersoner.

I forbindelse med voldsforebyggelses kan en beredskabsplan desuden indeholde  forebyggende viden om sikkerhed - og rumme konkrete tiltag og anvisninger, der kan bidrage til at skabe tryghed og tillid blandt medarbejdere og borgere. Det kan være viden om kommunikation og deeskalering af en konflikt.

En udfordring for mange er, at en forebyggende beredskabsplan skal være et aktivt og levende redskab for at have den ønskede effekt, det vil sige at en beredskabsplan skal bruges, være opdateret og revideres løbende af medarbejdere og ledelse.

På næste side fortæller TRIO i Visitation og Rådgivning i Holstebro Kommunes Socialforvaltning om, hvordan de bruger deres beredskabsplan.

Metoder mod vold > Håndtering > 1. Beredskabsplan - introduktion