Alenearbejde i Specialteam - introduktion

Alenearbejde i borgerens hjem stiller særlige krav til strukturer, aftaler og systematisk faglig sparring - især hvis borgeren kan være udadreagerende verbalt eller fysisk.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Håndtering > 1. Alenearbejde i Specialteam - introduktion

At arbejde alene med borgere i eget hjem kan være en udfordring og skabe utryghed hos medarbejdere, når det drejer sig om borgere med komplekse problemstillinger eller særlige behov.

Der kan være tale om borgere, der er psykisk syge, mennesker, der af den ene eller anden grund er vrede eller uforudsigelige, har grænseoverskridende adfærd, borgere med en behandlingsdom, eller misbrugere. Fælles for denne gruppe borgere er, at de kan være skræmmende og svære at støtte og hjælpe, fordi de er verbalt truende eller afvisende, angriber ens faglighed eller person og har vanskeligt ved at samarbejde og modtage hjælp.

Da alenearbejde i sagens natur foregår uden kolleger omkring sig, kan det ydermere være svært at få kollegial sparring og støtte. Alenearbejde kan således medføre dårlig trivsel, stress, højt sygefravær, tab af gode medarbejdere, stor gennemstrømning og dårligt arbejdsmiljø.

Derfor er det interessant at undersøge og udvikle nye strukturer, organiseringsformer, fællesskaber og tværfaglige konstellationer. Skabe en fælles faglighed og kultur, med en kommunikation og et informationsniveau, der virker i samarbejdet med borgerne.

I Rødovre Kommunes hjemmepleje har man dannet et specialteam, som arbejder systematisk og tværfagligt med de borgere, som den almindelige hjemmepleje har svært ved at hjælpe, fordi de har en vanskelig adfærd. Se hvordan i den næste video.

Metoder mod vold > Håndtering > 1. Alenearbejde i Specialteam - introduktion