SPARK

Ofte stillede spørgsmål om SPARK

Nedenfor kan du finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, som SPARK modtager. Er dit spørgsmål ikke på listen kan du stille det til info@sparkweb.dk.

Af SPARK 13/04/2014

Om SPARK og SPARKs ydelser

 

Hvad koster det at bruge SPARK?

Det er gratis at modtage SPARKs støtte til kommunale arbejdspladser. I forpligter jer kun til afsætte tid og ressourcer til samarbejdet med SPARK og til at deltage i evalueringen.

Hvilke temaer giver SPARK støtte til?

SPARK yder støtte til følgende fire temaer: 

  • Usikkerhed og utryghed som kan skabes af forandringer og omstillinger. 
  • Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen, herunder konflikter og i yderste konsekvens chikane og mobning. 
  • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere. 
  • Problemer ift. arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Giver SPARK støtte til en indsats på tværs af flere arbejdspladser?

Ja, hvis en gruppe af arbejdspladser ønsker at arbejde med en fælles indsats inden for samme tema, så kan SPARK give støtte til flere lokal-MED/TRIO samtidigt. Dette skal I tydeliggøre i jeres ansøgning.

Kan vi betale for yderligere hjælp fra SPARK?

Det er ikke muligt at tilkøbe hjælp fra SPARK.

Kan SPARK hjælpe os med at undersøge, om vi overholder arbejdsmiljøloven eller f.eks. trivsels- og sundhedsaftalen?

Nej, SPARK kontrollerer ikke om arbejdsmiljøet overholder gældende overenskomstaftaler og arbejdsmiljølovgivningen. SPARK fokuserer på dialog og faglig sparring om det psykiske arbejdsmiljø og udførelsen af kerneopgaven.

Kan SPARK komme og gennemføre nogle forløb, som fx medarbejderseminarer, undervisning og coaching?

Nej, SPARK arbejder kun med TRIO/LokalMED og gennemfører ikke forløbene for jer, men indgår gerne i dialog og sparring om, hvilket behov der er, hvilke metoder og værktøjer I kan bruge, og om hvordan I kan arrangere og gennemføre udvalgte forløb, mv.

Vi har akut behov for krisehjælp. Kan vi få hjælp fra SPARK?

Nej. SPARK yder ikke krisehjælp.

Kan jeg få noget personlig støtte til min egen rolle i TRIO/MED-udvalget?

SPARKs målgruppe er ledere og medarbejderrepræsentanter i fællesskab. I nogle tilfælde vil det være meningsfuldt i forløbet at give personlig vejledning. Det vil dog altid være i forbindelse med arbejdet med hele gruppen.

Vi har modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet. Kan vi få hjælp fra SPARK til at løse det?

Nej, SPARK rådgiver ikke i forbindelse med påbud.

Hvad gør vi, hvis vores problematik/behov ikke falder indenfor et af de fire temaer?

SPARKs støtte er begrænset til de fire beskrevne temaer indenfor det psykiske arbejdsmiljø. I kan derfor ikke ansøge om støtte.

Kan SPARK hjælpe med at afholde en workshop for AMO eller arbejdspladsen?

Nej. SPARK giver støtte til TRIO/lokal-MED (fx ideer, inspiration, fokusering, overblik over metoder, mv.), men I skal selv afholde workshop eller indhente anden ekstern støtte.

Kan SPARK hjælpe os med at gennemføre trivselsmåling eller APV?

Nej. Kontakt evt. jeres HR eller Arbejdsmiljøafdeling i kommunen.

Holder SPARK kurser for TRIOer og lokal-MED?

Nej, SPARK holder ikke kurser. SPARK arbejder med TRIO/Lokal-MED gennem dialog og faglig støtte for at styrke samarbejde og handlekompetence.

Kan SPARK komme og holde et oplæg på vores årlige arbejdsmiljødag?

Nej, det er ikke en af SPARKs ydelser.

Om ansøgningsproceduren

Hvornår får vi besked om vi har fået støtte eller ej?

I får besked senest den 14. i måneden efter I har ansøgt, om jeres ansøgning er godkendt. Hvis SPARK ikke har ressourcer til at imødekomme jeres ansøgning i denne måned vil jeres ansøgning blive videreført til den følgende måneds ansøgninger. Ansøgningen bliver videreført to gange

Vi har ikke modtaget kvitteringsmail for vores ansøgning, hvad gør vi?

Undersøg først om vores kvitteringsmail er blevet opfanget af jeres SPAM-filter. Hvis det ikke er tilfældet, så kan du kontakte SPARK på email: info@sparkweb.dk. Skriv ”Mangler kvitteringsmail” i emnefeltet.

 

Hvem kan få støtte af SPARK?

Der er Lokal-MED og TRIOen på kommunale arbejdspladser, der kan få støtte – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads.

Læs mere om, hvordan I søger her