Hjemmepleje

Udgivelser

Download håndbog til Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde

Find en opskrift på, hvordan I kan afvikle Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde

Det rehabiliterende arbejde kræver ekstrem opfindsomhed

Det er den enkelte sosu-medarbejder, der står med motivationsarbejdet i borgerens hjem. Heldigvis kan de nye hjemmetrænere trække på terapeuternes værktøjskasse, viser en ny rapport fra KORA og Fremfærd Ældre.

Det tværfaglige rehabiliteringsmøde

Alle kommuner arbejder i dag med rehabilitering i hjemmeplejen. Men hvordan skaber man et møderum, hvori de faglige indsatser kan koordineres med udgangspunkt i borgernes mål?
Fremfærd Ældre har udviklet en model, og du kan læse om testkommunernes erfaringer her.