SPARK

Sådan laver du en ansøgning til SPARK

Sådan søger I om støtte fra SPARK

Vil I gerne have gratis hjælp fra SPARK, så skal I udfylde en ansøgning. Læs her hvordan.

Af SPARK 13/04/2016

For at søge om støtte fra SPARK skal I udfylde et kort ansøgningsskema. I skal være klar til at gå igang med forløbet inden for et halvt år. 

Når I ansøger, skal I udfylde et ansøgningsskema. I skal oplyse kontaktoplysninger for en leder og en medarbejderrepræsentant, og I skal være enige i jeres TRIO/lokal-MED om at søge. Gå til ansøgningsskemaet her

SPARK vurderer ansøgningerne en gang pr. måned ud fra en prioritering, som sikrer at SPARK kommer bredt ud til kommunerne og de forskellige brancheområder. 

I får besked senest den 14. i måneden efter i har ansøgt, om jeres ansøgning er godkendt.

SPARK yder støtte til følgende fire temaer:

  • Usikkerhed og utryghed som kan skabes af forandringer og omstillinger. 
  • Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen, herunder konflikter og i yderste konsekvens chikane og mobning. 
  • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere. 
  • Problemer ift. Arbejdets indhold, omfang og udførelse.

I skal i ansøgningen oplyse, hvilket af de fire temaer, I ønsker støtte til. De fire temaer er fundet gennem et grundigt researcharbejde i kommunerne. 

Når I har fået godkendt jeres ansøgning

Når I har fået godkendt jeres ansøgning sker der følgende:

  • En SPARK-konsulent kontakter jer og spørger om baggrunden for jeres ansøgning og aftaler et formøde på jeres arbejdsplads.

  • På formødet fortæller I om jeres udfordringer, og vi taler om, hvad SPARK kan støtte jer med. På baggrund af dette udarbejder vi en samarbejdsaftale, hvor vi aftaler, hvordan forløbet med jeres arbejdsplads og SPARK skal foregå.

Ved afslutningen af forløbet skal I udfylde et kort spørgeskema, som vi bruger til evaluering af forløbet. Tre-seks måneder efter forløbets afslutning skal I udfylde et lignende skema.

For at sikre opbakning og forankring lokalt til SPARKs indsats på arbejdspladen, informeres enkelte interessenter om, at arbejdspladsen får støtte fra SPARK, samt hvilket tema der gives støtte til. SPARK orienterer interessenterne, når der er indgået en samarbejdsaftale. Orienteringen sendes til Hovedudvalget i kommunen samt til KL og Forhandlingsfællesskabet. Samarbejdsaftalen videregives ikke.

Afslag

Hvis I får afslag, bliver der sendt en mail til jer senest den 14. i måneden efter I har ansøgt.
Læs mere i vores FAQ, hvor I kan få svar på de mest almindelige spørgsmål

Hvem kan få støtte af SPARK

Det er Lokal-MED og TRIOen på kommunale arbejdspladser, der kan få støtte – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads.

 

Ansøg nu
Udfyld ansøgning

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Se hvordan I søger her. 

Om SPARK

SPARK er etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet som en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

SPARK tilbyder gratis støtte og sparring til ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads, og målet er, at I sammen skal få viden og redskaber til at arbejde videre med arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø efterfølgende

SPARK forventer at kunne komme ud til ca. 250 arbejdspladser pr år.

Se hvordan du søger her

Gå direkte til ansøgningsskemaet her