SPARK

SPARK startmøde

Det tilbyder SPARK

SPARK kan hjælpe de lokale TRIO/MED i kommunerne med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø.

Af SPARK 13/04/2016

SPARK tilbyder støtte og sparring til jeres lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø.

SPARK skal medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos jer. Det betyder, at vi arbejder med udgangspunkt i, at I er eksperter på jeres område.

Når SPARK kommer på besøg, arbejder vi derfor med at øge jeres handlekompetence. Det betyder, at SPARK gennem dialog og fælles udforskning forholder sig nysgerrigt og undersøgende til den konkrete situation og jeres eksisterende viden og erfaringer.

SPARK byder ind med konkrete forslag og idéer til forbedring af jeres psykiske arbejdsmiljø set i sammenhæng med jeres kerneopgave. Målet er, at I får handlekompetence og viden til selv at arbejde videre med jeres psykiske arbejdsmiljø. SPARK vurderer sammen med jer, hvordan støtteforløbet skal sammensættes, og hvordan der følges op på jeres indsats.

SPARKs arbejde med psykisk arbejdsmiljø tager altid afsæt i udførelsen af kerneopgaven på jeres arbejdsplads.

I praksis betyder det, at SPARK-konsulenterne:

  • tager afsæt i jeres viden og erfaringer om forholdene på arbejdspladsen, dvs. hvad I allerede kan, gør og ved
  • byder ind med viden og erfaring om psykisk arbejdsmiljø og idéer om forløb, der kan bringe jer videre – afhængig af den specifikke situation
  • bidrager til at kombinere jeres og vores viden og erfaringer med fokus på at styrke jeres handlekompetence
  • fokuserer på lokalt ejerskab med jer som bærende for indsatsen

Hvem kan få støtte af SPARK?
Det er Lokal-MED og TRIOen på kommunale arbejdspladser, der kan få støtte – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads.

Få en mail, når der er nyt fra SPARK

Her kan du tilmelde dig, hvis du vil have en email, når der er nyt fra SPARK.

Tilmeld dig her.

Andre har sagt:

Vi er blevet mere fasttømret som Trio og mere opmærksomme på, at vi sammen kan gøre en større forskel.

Arbejdsplads i evaluering efter SPARK-besøg