SPARK

Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne er etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015, og seks konsulenter er nu klar til til at tilbyde hjælp rundt omkring i kommunerne.

SPARK tilbyder støtte og sparring til ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads, og målet er, at I sammen skal få viden og redskaber til at arbejde videre med arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø efterfølgende.

Om SPARK

SPARK er etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet som en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Et godt psykisk arbejdsmiljø bliver skabt på arbejdspladserne i tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem. SPARK er et supplement til dette samarbejde.

SPARK forventer at kunne komme ud til ca. 250 arbejdspladser pr år.

Se hvordan du søger her

Gå direkte til ansøgningsskemaet her