SPARK

Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne er etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015, og fem konsulenter er nu klar til til at tilbyde hjælp rundt omkring i kommunerne.

SPARK tilbyder støtte og sparring til ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads, og målet er, at I sammen skal få viden og redskaber til at arbejde videre med arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø efterfølgende.

OBS: SPARK åbner for ansøgninger igen til august

SPARK har pt. lukket for flere ansøgninger fra arbejdspladser, der gerne vil have besøg af SPARK, da vi af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tage flere ind.

Vi åbner for ansøgninger igen 1. august, hvor vi vil se frem til at modtage jeres.

SPARKS tilbud
SPARK

SPARK tilbyder støtte og sparring til jeres lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. 

Læs mere om SPARKs tilbud her.