MED-samarbejde

Udgivelser

Download MED-håndbog 2015 for kommunerne

I MED-håndbogen kan du finde de regler og vejledninger, som fortæller, hvordan medarbejderrepræsen-tanter og ledere samarbejder i kommunernes MED-system.

Danmarkskort MED-aftaler i kommuner og regioner

Danmarkskortet viser hvilke kommuner og regioner, der har indgået en lokal MED-aftale.

Valg af en fælles tillidsrepræsentant

Forhandlingskartellet kan nu give organisationer med få medlemmer mulighed for at indgå valgforbund og dermed få en fælles tillidsrepræsentant (TR) til de kommunale forhandlingsorganer.