Fremfærd Børn

Fremfærd Børn

Læs om de projekter, som Fremfærd Børn arbejder med.

Af Fremfærd 11/01/2019

Fremfærd Børn arbejder med kerneopgaverne omkring børn og unge f.eks. på daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. Ambitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.

Nedenfor kan du læse mere om afsluttede og igangværende projekter i Fremfærd Børn.

Igangværende projekter

Styrket elevmotivation i udskolingen

Formålet med projektet er at styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen. Udviklingsprojektet undersøger og afprøver, om mere varieret undervisning kan øge elevernes motivation i udskolingen. Der arbejdes også med at finde de organisatoriske og ledelsesmæssige greb, som understøtte den ønskede praksis.

Udviklingsprojektet løber frem til foråret 2023 og gennemføres som et partssamarbejde mellem DLF og KL i regi af Fremfærd Børn. Projektet faciliteres og gennemføres i samarbejde med
konsulenter fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Projektledelse: KL og DLF 

 

 

Forprojekt 'Samarbejde om børn i mistrivsel'

Formålet med projektet er at afdække eksisterende praksis med tvær- professionelt og -sektorielt samarbejde om børn og unge i mistrivsel i et 0-16-års-perspektiv. Afdækningen skal sikre et bredt afsæt og vidensgrundlag for den efterfølgende udvikling af hovedprojekt.

projektledelse: KL, FOA, BUPL og DLF.

 

Styrket inddragelse af de professionelles viden i skolens udvikling

Projektet sætter fokus på processer, der fremmer en tillidsbaseret dialog- og feedbackkultur mellem ledelse og medarbejdere samt medarbejderne imellem om skolens pædagogiske udvikling.

Projektledelse: KL, DLF og BUPL

Læs mere om projektet:

Se siden: Styrket inddragelse i skolens udvikling

 

Afsluttede projekter

Styrket inddragelse af den praksisnære og anvendelsesorienterede dimension i folkeskolen

Formålet med projektet er at udarbejde et overblik over viden og erfaringer med inddragelse af den praksisnære og anvendelsesorienterede dimension i folkeskolens fag og i skolen som et hele for at kunne støtte, at denne dimension styrkes.

Projektledelse: KL og DLF

Læs mere om projektet: Nyt Fremfærd-projekt sætter fokus på den praksisnære undervisning i folkeskolen

 

 

Virkningsfuldt pædagogisk arbejde

Projektet undersøger, hvad der kendetegner dagtilbud, der lykkes med virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Projektet har fokus på dagtilbud, der har en høj andel af socialt udsatte børn.

Projektledelse: FOA, BUPL og KL

Læs mere om projektet:

Se siden med blandt andet gode råd, video og webinar: Virkningsfuldt pædagogisk arbejde

 

 

Styrket samarbejde med forældre til flygtningebørn og andre nyankomne børn

Projektet støtter nyankomne børns trivsel, udvikling og læring gennem et styrket samarbejde mellem de fagprofessionelle og forældrene.

Projektet har udviklet en materialesamling med inspiration og værktøjer til fagprofessionelle i dagtilbud, dagplejer og skoler, og der arbejdes med kompetenceudviklingsforløb på udvalgte arbejdspladser.

Projektledelse: KL, DLF, BUPL og FOA

Se siden nyankomneforældre.dk med værktøjer og inspiration

 

 

Motorik og Sprog

Motorik og sprog hænger uløseligt sammen og har væsentlig betydning for barnets udvikling senere i livet.
Projektet giver inspiration til, hvordan pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere kan arbejde med de 0-2-åriges motoriske og sproglige udvikling i en sammenhæng.

Projektledelse: KL, FOA og BUPL

Se siden motorikogsprog.dk som giver viden, værktøjer og inspiration til arbejdet med børnenes motorik og sprog. 

Se også webinar om motorik og sprog

 

 

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse

Et forsøgs- og udviklingsprojekt i folkeskolens overbygning, 7. til 9. klasse. Det består af 13 konkrete projektet landet over. Et nøgleord er karrierelæring, og formålet er at give forældre og elever større viden om de mange uddannelsesmuligheder, der findes, og konkret indsigt i, hvad man laver på en erhvervsskole og i forskellige virksomheder, så de unge ikke automatisk vælger gymnasiet.

Projektledelse: KL og DLF

Projektet har udgivet bogen Udsyn i Udskolingen, der ridser erfaringer og anbefalinger op. Download bogen her. 

Læs meget mere om projektet på siden Udsyn i Udskolingen

 

 

 

 

 

Om Fremfærd

- Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver
- Fremfærd ønsker et samfund, hvor medarbejdernes og borgernes ressourcer anvendes bedst muligt. Hvor borgerne ikke bare er kritiske kunder, men selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger.
- Fremfærd iværksætter og støtter udviklingsprojekter inden for de kommunale velfærdsområder, indsamler gode erfaringer og formidler ny viden

DELTAGERE I FREMFÆRD BØRN

Peter Pannula Toft Formand for Fremfærd Børn, Kontorchef, KL

Gordon Ørskov Madsen Næstformand for Fremfærd Børn, Formand, Danmarks Lærerforening

Line Natascha Larsen Chefkonsulent, Dansk Psykolog Forening

Kim Henriksen Sektorformand, FOA

Birgit Stechmann Chefkonsulent, FOA

Birgitte Conradsen Næstformand, BUPL

Rikke Eggert Lauth Konsulent, BUPL

Anders Andersen Uddannelsespolitisk chef, Danmarks Lærerforening

Verne Pedersen Næstformand, Socialpædagogernes Landsforbund

Anne Bust Dagtilbudschef, Horsens Kommune

Rikke Reiter Centerchef, Helsingør Kommune

Jonas Wittendorf, Centerchef for Center for Dagtilbud og Skole, Glostrup Kommune