På daginstitutionen Skovtrolden i Næstved er der plads til skøre ideer.

Her får ildsjæle lov at skinne

På daginstitutionen Skovtrolden i Næstved er der plads til skøre ideer. Først fandt pædagog Nasrin Kalantari på et laboratorium i børnehøjde. Nu gælder det yoga. ”Min opgave er at bakke op”, siger leder.

Af Irene Aya Schou 01/09/2016

Det er ikke kun børnene, der har en fest, når de ifører sig kitler, handsker og beskyttelsesbriller og går ind i det naturvidenskabelige forsøgsrum - Dexters Laboratorium.

Egentlig er det bare et rum som alle andre i den integrerede institution Skovtrolden. Og så alligevel ikke. I det rum kan alt ske.

I laboratoriet kan man få rosiner til at danse og hårdkogte æg til at glide ned gennem halsen på en sodavandsflaske. Det er i dette rum, man kigger på dyr i mikroskop og stikker hovedet ned i en spand med vand for at lave bobler.

- Så taler vi om, hvor boblerne kommer fra, og hvorfor de laver lyde. Børn er meget nysgerrige og den glæde, børnene viser, giver mig energi, siger pædagog Nasrin Kalantari, der fik ideen til laboratoriet efter at have deltaget i et innovationsforløb for personale i hele Næstved Kommune.

Laboratoriet er blevet en stor succes – så stor, at kommunen og byens erhvervsliv for nylig bragte historien om Nasrin og det naturvidenskabelige laboratorium i en husstandsomdelt avis trykt i 127.000 eksemplarer.

Yoga for børnene

De skøre ideer og lysten til at give børnene en anderledes oplevelse driver hende. En af hendes ideer er at lave yoga med børnene. Så indimellem ruller hun yogamåtterne ud og viser børnene, hvordan de skal være ”frøen, slangen og hunden”.

- Yoga giver ro og glæde, og jeg har observeret, hvor travlt forældre og børn har, når de afleverer og henter. Derfor er det dejligt at lave noget kropsligt. Børn er så smidige, siger 58-årige Nasrin, der selv har dyrket yoga i mange år.

For daglig leder Maj-Britt Hedengran er det en velsignelse - og en udfordring på den gode måde - at have ildsjæle som Nasrin. For hverdagen er presset.

- Min opgave er at bakke op og finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Det handler om struktur og om f.eks. at komme ideen ind i læreplaner. Og så skal man italesætte og italesætte og give det tid. Man skal ikke forvente at kunne vende noget fra den ene dag til den anden, siger hun.

Det handler også om at ansatte de rigtige mennesker, der kan støtte op om ideerne.

- Lige om lidt går én af vores kolleger på pension. Her kan man godt tænke ind, at den nye kollega skal kunne indgå i et samarbejde med Nasrin om f.eks. yoga, siger Maj-Britt Hedengran.

For Nasrin Kalantari er Maj-Britt Hedengran den ideelle leder.

- Majbritt handler. Når man kommer med en ide, så kommer der gang i det. Det er virkelig vigtigt, siger hun.

Dårlig samvittighed

Begge er de enige om, at tidspres og dårlig samvittighed er kreativitetens største fjerne.

 - Som pædagog har man utrolig mange skal-opgaver. Derfor får man let få følelsen af at svigte kolleger og børn, hvis man forlader stuen for at gå i laboratoriet eller lave yoga med en lille gruppe, siger Nasrin Kalantari, der oprindelig er uddannet i økonomi og regnskab.

Maj-Britt Hedengran har været leder i Skovtrolden i godt et år. Hun vil gøre alt for at bakke op om iderige medarbejdere som Nasrin Kalantari.

- Hendes humør smitter af på andre kolleger - også på mig. Når jeg kommer ind, og Nasrin er i gang med Dexters Laboratorium, får jeg lyst til at sætte mig ned og være med, siger Maj-Britt Hedengran.

Skovtrolden har siden 1. januar 2015 samarbejdet med 10 andre daginstitutioner i et områdefællesskab. Hver institution skulle præsentere et kendetegn, og her præsenterede Nasrin ideen om et naturvidenskabeligt laboratorium for de andre institutioner.

- Det var dejligt at mærke den store interesse. Efterfølgende har flere institutioner været her for at låne bøger, siger Nasrin Kalantari. 

I september skal Nasrin ud til en af de andre institutioner for at vise specifikt, hvad laboratoriet går ud på.

Sparring mellem ledere

Den nye områdestruktur med en overordnet leder for 11 institutioner gør også, at Maj-Britt Hedengran som daglig leder har fået et nyt netværk.

- Alle daglige ledere i området mødes hver 14. dag og har nogle timer sammen. Det gør, at vi får vidensdelt og brugt hinandens ideer og praksisser på en helt anden måde. Der ligger så mange gode ideer i de enkelte institutioner, siger hun.

Overgangen til områdeledelsen har også gjort, at Maj-Britt Hedengran er sluppet nogle ledelsesopgaver og igen skal ud ”på gulvet” og være pædagog nogle timer om ugen. Det har hun ikke noget imod.

- Jeg er overbevist om, at områdeledelse er den rigtige vej frem i forsøget på at skaffe ekstra ressourcer. Hvad, jeg ikke synes om, er til gengæld, at der er blevet færre pædagogtimer til børnene, siger hun.

Derfor bliver det endnu mere vigtigt at have fokus på kerneopgaven, understreger Maj-Britt Hedengran.

- Hvad er det, vi kan tage væk? Hvordan kan vi prioritere bedre? Det kræver virkelig noget af organiseringen. Vi har haft en temadag om kerneopgaven, men vi skal blive endnu skarpere på den, siger hun.

Kender du en ildsjæl?

Hvad skal der til for at skabe en innovativ kultur, hvor ildsjæle kommer til deres ret, og ideer får lov at blomstre? Det sætter Viden på Tværs fokus på i den kommende tid. Så kender du en ildsjæl, der fortjener omtale? Eller arbejder du i en afdeling eller enhed, der har gjort noget særligt for at fremme den gode idé? Så skriv til redaktion@vpt.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Nasrin og yoga

Nasrin Kalantari er født i Iran, har studeret i Indien og bosiddende i Danmark de sidste 30 år. De sidste 22 år har hun arbejdet på Skovtrolden.

Hun kan ikke lade være med at engagere sig. På et tidspunkt tilbød hun frivillig yoga en gang om ugen til kolleger, der typisk ved 12-13-tiden sad og ventede på, at børnene skulle vågne af deres middagslur – vel at mærke uden for Nasrins egen arbejdstid. 

Hun fik også sin egen mor til at sy kitler til børnene til brug i laboratoriet og har planer om at invitere forældre med til såkaldt ”eftermiddags-yoga”.

Hun mener, at det er vigtigt at børn i tre-seks års-alderen lærer om vejrtrækning og afspænding gennem f.eks. yoga og mindfulness.

- Jeg kan se kolleger, der døjer med spændinger i nakke, skulder og ryg: Jeg siger til dem: Hvis du dyrker yoga og lærer at trække vejret ordentligt, så kommer det aldrig, siger hun.

Gode råd fra Skovtrolden

Sådan bakker man op om ildsjæle?

Opbakning fra ledelsen: Lederen skal finde løsninger og muligheder for, hvordan det kan lade sig gøre. Ideen skal forankres i hele organisationen og f.eks. skrives ind i lærerplaner. Især er det vigtigt, at ledelsen er opmærksom på pædagogernes "dårlige samvittighed" over for kolleger, når de afprøver nye ting, der tager tid fra stuen. 

Ideen skal italesættes: Ideer skal modnes. Derfor skal de italesættes, italesættes og italesættes over en lang periode, så alle i institutionen tager ejerskab for ideen. Snak jævnligt om ideerne på møder og hæng billeder eller andet op på opslagstavlen. 

Fokus på kerneopgaven: Det kræver planlægning, hvis en medarbejder skal gå fra med en lille gruppe børn i 20 minutter for at lave yoga. Det kræver, at man er skarp på sin kerneopgave. Hvad kan vi tage væk? Hvad vil vi her i institutionen? Hvordan kan vi prioritere bedre?

Sparring mellem ledere: Faste møder mellem daglige ledere i daginstitutioner gør, at viden bliver delt og man bruger hinandens ideer og praksisser på en helt anden måde.

Seks værktøjer til innovation

Trænger I til at kigge på jeres innovationskultiur.

Så læs med her og få seks værktøjer som kan bruges når I vil:

1. Gøre arbejdspladsen mere innovative
2. Drøfte og definere jeres kerneopgave endnu skarpere
3. Kende resultaterne af jeres nytænkning
4. Kommunikere og involvere arbejdspladsen i nye tiltag 
5. Få nye metoder til at virke i hverdagen
6. Demonstrere effekten af jeres gennemførte indsatser