Ledelse

Forenklingens fire F’er: Fra ambition til praksis med tillidsbaseret styring
At fjerne styring er det, man ofte forbinder med afbureaukratisering, men det er ikke tilstrækkeligt, når man vil gå fra flotte ambitioner til en styring, som reelt opleves enklere. For at forenkle må man også forandre, forankre og fastholde styring, og det må ske i et samspil mellem de aktører, der har aktier i den, skriver adjunkt Tina Øllgaard Bentzen.
Lederen som personaleansvarlig
- Det er svært at måle en god eller dårlig personaleledelse. For hvordan sætter vi pris på den? Pris på personaleomsætning, fravær og ineffektivitet på den ene side, og på den anden side, hvordan måles lederens 'sætten pris på' medarbejderen, spørger Henrik Holt Larsen, professor ved Copenhagen Business School. Han er dog ikke i tvivl om, at lige præcis den offentlige sektor stiller høje krav til sine ledere.
RoLM - Cases
Læs en række cases om at arbejde med mangfoldighed og lad jer inspirere. De forskellige cases tager alle udgangspunkt i den fiktive Ankersø Kommune og de fem faser og tilhørende værktøjer.
RoLM - Værktøjer
Processen består af fem faser, der hjælper jer fra formulering af strategi til effektmåling og evaluering. I behøver ikke at arbejde med hele metoden, men kan vælge at gå i dybden med én eller flere af faserne.
Talenter hørte om, hvad det kræver at være leder
Et lederjob kræver blandt andet evnen til at motivere, stå ved beslutninger og tid til at tænke sig om. Det fortalte områdeleder Susanne Gilling Poulsen ved Aarhus Biblioteker, da hun holdt oplæg for 60 medarbejdere med ledertalent på konferencen ’Leder in spe’.
Tillid i et arbejdsfællesskab
Ledelse baseret på tillid kræver, at man tør være uenige i en organisation. Til gengæld danner det grundlag for en tillidsfuld og innovativ kultur. No Emil Kampmann giver et bud på, hvordan tillid gavner innovationen i et arbejdsfællesskab.