Fremfærd

Fremfærd borger

Fremfærd Borger

Fremfærd Borger arbejder med kerneopgaverne omkring borgerservice, sagsbehandling og beskæftigelse m.v. fx på borgerservicecentre, rådhuse og jobcentre.

Af Fremfærd 27/05/2016

Borgerbetjening ændrer karakter i disse år – blandt andet fordi digitalisering muliggør og kræver en højere grad af selv- og medbetjening.

Ekspertområdet fokuserer på det gode møde mellem borger og medarbejder om helt almindelige opgaver. Mødet ses dels ud fra borgerens perspektiv, dels ud fra, hvilke nye kompetencer medbetjening og borgerfokus kræver.

Ekspertområdet arbejder med projekterne:

  1. Nye roller på HR-området. Projektet har afdækket nye roller på HR-området og givet bud på centrale kompetencer for fremtidens HR-medarbejdere
  2. Kompetenceudvikling til fremtidens borgerservice. Projektet handler om at identificere de centrale medarbejderkompetencer og -roller, i.f.t. at yde individuel og differentieret service til borgerne.
  3. Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakt med borgeren. Projektet tester, hvordan kompetenceudvikling af frivillige borgere, der vejlede andre borgere kan påvirke den kommunale borgerservice.
  4. Samarbejde om en kerneopgave i forandring. Projektet er at belyse, hvordan kommunerne kan højne kvalitet, produktivitet, trivsel og innovationsevne ved at fokusere på kerneopgaven
  5. Den gode byggesagsbehandling - samarbejde om sagerne. Projektet handler om at styrke samspillet mellem kommune og borger ved at styrke medarbejdernes faglighed/proceserfaringer og dialogredskaber
  6. Afdækning af kompetencebehov og udvikling af kompetencegivende uddannelse for kommunernes kontrolmedarbejdere. Projektets formål er at identificere de centrale faglige kompetencer og udviklet et kompetencegivende uddannelsesforløb
  7. Fagligheder på beskæftigelsesområdet, handler om at afdække hvilke fagligheder/kompetencer, der er behov for på beskæftigelses- og integrationsområdet samt at afdække eksisterende uddannelsestilbud og udvikle og nye uddannelseselementer til området
  8. Samspil om den gode borgermodtagelse. Projektet vil opsamle, udvikle og afprøve initiativer, som kan skabe bedre rammer for mødet mellem borgerne og kommunernes medarbejdere. Vedlagt er projektbeskrivelsen, der skal indsættes i relation til denne

 

 

Godkendte projektbeskrivelser i Fremfærd Borger kan downloades øverst til højre.

Læs artikler:

Pioneruddannelse gør HK'ere til specialister i borgerkontakt

Nye roller i kommunernes HR- og personalefunktion

Deltagere i Fremfærd Borger

Jacob Møller  Formand for Fremfærd Børn, Ældre, Borger og Bruger  Chefkonsulent, KL
Tlf: 3370 3574  Email: jcm@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Mads Samsing  Næstformand Fremfærd Borger  Næstformand, HK/Kommunal
Tlf: 3330 4362  Email: 44ms@hk.dk  www: http://www.hk.dk

Mette Vase  Teamleder, HK
Email: mette.vase@hk.dk  www: http://ww.hk.dk

Sara Gundelach Vergo  Formand for Djøf Offentlig, DJØF/Akademikerne
Tlf: 3395 9786  Email: sgv@djoef.dk  www: http://djoef.dk

Erik Kristiansen  Konsulent, FOA
Tlf: 4697 2520 E-mail: erkr@foa.dk www: http://www.foa.dk

Gert Johansen  Formand, Konstruktørforeningen
Tlf: 3336 4150  Email: gert@kf.dk  www: http://www.kf.dk

Nicolai Paulsen  Konsulent, Dansk Socialrådgiverforening
Tlf: 7010 1099  Email: np@socialraadgiverne.dk  www: http://socialraadgiverne.dk

Pia Færch  Kontorchef, KL
Tlf: 3370 3111  Email: pah@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Peter Karm  Økonomidirektør, Vejle Kommune
Tlf: 7681 1700  Email: petka@vejle.dk  www: http://www.vejle.dk

Helle Linnet  Social- og arbejdsmarkedsdirektør, Vordingborg Kommune
Tlf: 5536 2709  Email: hli@vordingborg.dk  www: http://www.vordingborg.dk

Lene Hartig Danielsen  Chef for Borgerservice, Aarhus Kommune
Tlf: 8940 5002  Email: lha@aarhus.dk  www: http://www.aarhus.dk

Henrik Thomassen  Kontorchef, KL
Email: heth@kl.dk  www.kl.dk