Fremfærd

Fremfærd

Om Fremfærd

Fremfærd blev etableret som en del af overenskomst 2013 og videreføres med overenskomstfornyelsen i 2015. Samarbejdet er aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Af Fremfærd 27/05/2016

Fremfærds formål er at fokusere samarbejdet om at udvikle de kommunale kerneopgaver og effektiv opgaveløsning. Målet er et velfærdssamfund, hvor både medarbejdernes, borgernes og resten af samfundets ressourcer anvendes bedst muligt. Hvor borgerne ikke bare er kritiske kunder, men så vidt muligt selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger.

Du kan se Fremfærds ambition, downloade en kort plancheserie om Fremfærd eller læse Fremfærds magasiner til højre.

Organisering og aktiviteter
Fremfærds arbejde er organiseret i fem ekspertområder, der til sammen dækker alle de store velfærdsopgaver i kommunerne. Områderne er kernen i Fremfærds aktiviteter. Hvert område iværksætter og støtter projekter om udvikling af kerneopgaven på deres felt.
På tværs af ekspertområderne arbejder Fremfærds bestyrelse med at  samle og formidle ny viden om udvikling af kerneopgaven og hvordan der kan arbejdes med mere kerneopgave og mindre bureaukrati.. Det sker blandt andet i samarbejde med en ekstern forsker- og ekspertgrupper og ikke mindst med stor inddragelse af viden og erfaringer fra den kommunale praksis. 

Godkendte projektbeskrivelser i Fremfærds bestyrelse kan downloades til højre. 

Fremfærdssekretariatet

Adresse: Løngangstræde 25, 1.,1468 København K, Danmark
CVR-nr. 52592011
Tlf: 4561 72 2376
Email: fremfaerd@fremfaerd.dk

www.:  http://www.fremfaerd.dk

Følg Fremfærd på LinkedIn

Opsamling

FREMFÆRDS BESTYRELSE

Kristian Heunicke  Formand for bestyrelsen  Direktør, KL
Tlf: 3370 3392  Email: kheu@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Dennis Kristensen  Næstformand for bestyrelsen  Formand, FOA
Tlf: 4697 2253  Email: dk001@foa.dk  www: http://www.foa.dk

Elisa Rimpler Bergmann  Formand, BUPL
Tlf: 3546 5131  Email: eml@bupl.dk  www: http://bupl.dk

Tina Lambrecht  Formand i Danske Fysioterapeuter/Sundhedskartellet
Tlf: 3341 4637  Email: tl@fysio.dk  www: http://fysio.dk/

Camilla Gregersen  Næstformand, Akademikerne
Tlf: 3815 6600  Email: cg@dm.dk  www: http://ac.dk/

Helle Basse  Sekretariatschef, Forhandlingsfællesskabet
Tlf: 3347 0611  Email: hkb@forhandlingsfaellesskabet.dk  www: http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/

Solvejg Schultz Jakobsen  Sekretariatschef, KL
Tlf: 3370 3415  Email: ssj@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Lisbeth Binderup  Kommunaldirektør, Skanderborg Kommune
Tlf: 8794 7002  Email: Lisbeth.Binderup@Skanderborg.dk  www: http://www.skanderborg.dk

Louise Thule Christensen  Direktør, Faaborg-Midtfyn Kommune
Tlf: 7253 0530  Email: louch@fmk.dk  www: http://fmk.dk/borger

Peter Sinding Poulsen  Direktør for uddannelse, arbejdsmarked og kultur og borgerservice, Horsens Kommune
Tlf: 7629 2929  Email: psp@horsens.dk  www: http://horsens.dk

Lau Svendsen-Tune  Kommunaldirektør, Vordingborg Kommune
Tlf: 5536 2708  Email: lst@vordingborg.dk  www: http://vordingborg.dk
 

FREMFÆRDS STYREGRUPPE

Jacob Møller  Formand for Fremfærd Børn, Ældre, Særlige Behov, Borger og Bruger  Chefkonsulent, KL
Tlf: 3370 3574  Email: jcm@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Lars Daugaard  Chefkonsulent, Forhandlingsfællesskabet
Tlf: 3347 0625  Email: ld@forhandlingsfaellesskabet.dk  www: http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/

Henrik Carlsen  Chefkonsulent, Forhandlingsfællesskabet
Tlf: 3347 0617  Email: hc@forhandlingsfaellesskabet.dk  www: http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/