Mangfoldighed

"Nogle har brug for en social træningsbane"
Holstebro har skiftet kurs i indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Kommunens egne arbejdspladser bruges nu især som "sociale træningsbaner" til borgere med særlige udfordringer. En tæt dialog med arbejdspladserne og uddannelse af mentorer har fået indsatsen til at fungere.
RoLM - Cases
Læs en række cases om at arbejde med mangfoldighed og lad jer inspirere. De forskellige cases tager alle udgangspunkt i den fiktive Ankersø Kommune og de fem faser og tilhørende værktøjer.
RoLM - Værktøjer
Processen består af fem faser, der hjælper jer fra formulering af strategi til effektmåling og evaluering. I behøver ikke at arbejde med hele metoden, men kan vælge at gå i dybden med én eller flere af faserne.
Folkemøde: Vellykket inklusion kræver at alle parter vil
Alle parter skal deltage aktivt, hvis inklusion på kommunale arbejdspladser skal lykkes. Det var arbejdsgivere og arbejdstagere enige om i en debat på Folkemødet torsdag eftermiddag. Andre bud fra arbejdstagerne var fælles aftaler og fokus på uddannelse, mens arbejdsgiverrepræsentanten slog på dialog og samarbejde lokalt.
Gør det lettere for arbejdsgiverne at være rummelige
Københavns Erhvervshus hjælper hvert år Københavns Kommunes egne arbejdspladser med at tage imod tusindvis af ledige i støttet beskæftigelse. For fire ud af ti fører det til ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Afdelingsleder Mia Rudolph-Lentz giver her sine råd om at skabe inklusionsforløb, der har perspektiv for både arbejdspladsen og den ledige.