Mangfoldighed

Rummelighed skal løftes i flok
Kommunale arbejdspladser skal være rummelige over for borgere, der mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. Men man bør også sørge for, at rummeligheden er bæredygtig. FOA-formand Dennis Kristensen og rådmand i Aarhus Kommune Thomas Medom debatterede rummelighed på konference.
Folkemøde: Vellykket inklusion kræver at alle parter vil
Alle parter skal deltage aktivt, hvis inklusion på kommunale arbejdspladser skal lykkes. Det var arbejdsgivere og arbejdstagere enige om i en debat på Folkemødet torsdag eftermiddag. Andre bud fra arbejdstagerne var fælles aftaler og fokus på uddannelse, mens arbejdsgiverrepræsentanten slog på dialog og samarbejde lokalt.
Fredericia Kommune prioriterer fleksjob
Fleksjobordningen er mere aktuel end nogensinde, vurderer fleksjobteamet i jobcenteret i Fredericia Kommune, hvor næsten 1.000 borgere er visiteret til fleksjob, heraf har cirka en tredjedel fået fleksjob siden 2013.