Integrations- og oplæringsstillinger

Integrations- og oplæringsstillinger

Integrations- og oplæringsstillinger hjælper nydanskere og unge under 25 år, der har svært ved at finde arbejde på grund af manglende kvalifikationer, med at få et job. Her finder du gode råd og retningslinjer for, hvordan du opretter integrations- og oplæringsstillinger.

Af Personaleweb 06/01/2010
KL,
KTO

Integrations- og oplæringsstillinger, IO-stillinger, er først og fremmest for nydanskere, der har svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet, fordi de mangler kvalifikationer. Det kan for eksempel være problemer med at tale dansk, der står i vejen for at få et arbejde.

Læs også: Integration af flygtninge stiller krav om nye kompetencer

Aftalen gælder også unge under 25 år, der mangler kvalifikationerne til at få et job, og derfor ikke kan finde arbejde eller begynde på en uddannelse.

Arbejdspladser har mulighed for at rekruttere bredere og skræddersy opkvalificeringen af en ny medarbejder ved at ansætte i IO-stillinger.

En medarbejder, der er ansat i en IO-stilling, bruger 20 procent af arbejdstiden på oplæring og uddannelse og får løn for den tid, de bruger på arbejde.

I 'Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger' kan du læse mere om, hvem der kan ansættes i integrations- og oplæringsstillinger, hvordan man opretter en stilling, og hvilke krav der er.

Udviklingsplan og mentorskab

En medarbejder i en IO-stilling skal have en udviklingsplan. Den indeholder konkrete mål for oplæring og opkvalificering, en beskrivelse af oplæringsforløbets arbejdsfunktioner, arbejdsområder og opgaver, som er målrettet den nye medrbejders behov om for eksempel at lære dansk.

Det er også en god idé at tilknytte en mentor til en medarbejder i en IO-stilling. Og der kan både være brug for en social og en faglig mentor. Jobcentret kan give tilskud til en mentorordning og til uddannelse af mentorer.

Peter Mygind fortæller om integrations- og oplæringsstillinger.

Hvem tager initiativ?

Det kan være den enkelte forvaltning eller en arbejdsplads, der tager initiativet til en IO-stilling. Kommunalbestyrelsen kan sætte et mål for, hvor mange ansatte i kommunen, der skal være nydanskere. Eller kommunens øverste MED-udvalg kan bane vejen for IO-stillinger ved at drøfte og fastlægge generelle retningslinjer, rammer og principper for IO-stillinger.

Læs også: Roskilde prioriterer praktik til flygtninge

Uanset hvor ønsket om IO-stillinger kommer fra, så har det stor betydning for den praktiske brug af aftalen om integrations- og oplæringsstillinger, at det øverste MED-udvalg tager stilling til den.

Kontakt vedrørende integrations- og oplæringsstillinger

Henrik Vittrup, KTO, hv@kto.dk, 3347 0614

Susan Jannsen Brandt, KL, sjb@kl.dk, 3370 3443

Mere inspiration fra 'Perspektiv for alle'

Du kan få viden om inklusion på arbejdspladsen fra projektet 'Perspektiv for alle'. Et projekt der skal fremme lederes og medarbejderes forståelse for og opbakning til at beskæftige ledige og personer med nedsat arbejdsevne.

Gå på opdagelse i temaet her