Hk

Jobcentermedarbejdere til debat på Folkemødet: Vi skal turde tænke nyt

Hvad betyder det for medarbejdernes kompetencer, at beskæftigelsesområdet gennem de seneste 10 år har været igennem en rivende udvikling? Det kom der flere bud på på Folkemødet.

Af Irene Aya Schou 14/06/2017
Fremfærd

Er der en fælles faglighed for jobcentermedarbejderne? Og hvilke kompetencer er i spil, når medarbejderne skal yde individuel sagsbehandling af den ledige borger?

De spørgsmål var til debat, da Fremfærd og HK Kommunal fredag havde inviteret en række politikere og praktikere ind i HK's telt på Folkemødet på Bornholm.  

Her blev der snakket kompetencer og givet bud på, hvad en jobcentermedarbejder skal kunne, når hun både skal arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og virksomhedsrettet.

Udskældt faggruppe

Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal pegede på, at det er en meget differentieret gruppe, der arbejder som jobcentermedarbejder, hvilket er en styrke.

- Men generelt skal vi arbejde med at løfte grundfagligheden og give kompetencegivende uddannelse med eksamen. Det er der alt for lidt af. Der skal skydes penge ind i systemet, der sikrer, at der er tid og penge til det, sagde han.

Majbrit Berlau, formand i Dansk Socialrådgiverforening, pointerede, at debatten om jobcentermedarbejdernes faglighed er utrolig vigtig. 

- Det er en udskældt faggruppe, der har været udsat for en reformstorm. Det er rigtig store krav, vi stiller til denne faggruppe. Vi er efter mange år i systemet blevet gode til at processtyre efter en lovgivning. En af de store udfordringer er, at vi som medarbejdere nu har brug for evnen til at finde kreative, individuelle løsninger for den enkelte borger, sagde hun.

Erfaringer fra Silkeborg

Jørgen Skovhus Haunstrup, beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune, gav under debatten en beskrivelse af, hvad man har gjort i Silkeborg Kommune for at kompetenceudvikle jobcentermedarbejderne.

Her har der været tale om en kulturændring, hvor ledere og medarbejdere selv er blevet bedt om at komme med bud på løsninger.

- Jeg skal lige love for, at det har givet en forandring. Antallet af  sagsbehandlingsklager er gået ned, medarbejdertilfredsheden er gået op, andelen af sager, vi får ret i hos styrelsen, er gået op, og økonomisk er det også godt for kommunekassen, sagde han.

Ny faglighed efterspørges

Ifølge Jørgen Skovhus Haunstrup har man bl.a. haft fokus på at udvikle medarbejdernes evne til at lave en 'beskæftigelsesfaglig analyse'. Det handler om evnen til at kunne koble borgernes kompetencer med virksomhedernes behov. 

- Denne faglighed mangler mange steder. Når vi mestrer denne faglighed, kan vi hjælpe virksomheder til at vækste og skabe nye job ved at skabe et kvalificeret match med en ledig, sagde han. 

Majbrit Berlau er begejstret for Silkeborg-modellen, fordi medarbejdere og ledere vil en anden vej, hvor der er et større fagligt råderum.

- Medarbejderne ønsker at møde borgerne med en meningsfuld indsats, og ikke på en 'nogen-for-noget' måde præget af kontrol og sanktioner, sagde hun. 

Regelforenkling nødvendigt

Også Mads Samsing er positiv overfor Silkeborgs metode. Han mener dog ikke, at vi må glemme behovet for et generelt kompetencegivende løft og en grundig gennemgang af lovgivningen, for antallet af sager per medarbejder skal ned. 

- Vi kan gøre nok så meget ved fagligheden, men hvis ikke rammerne er der for at udøve den faglighed, hvor er vi så henne?, sagde han. 

Debatten tog udgangspunkt i ét af Fremfærd Borgers projekter, der gennemføres i samarbejde mellem HK Kommunal, KL og Dansk Socialrådgiverforening om fagligheder på beskæftigelsesområdet.

Projektet handler om, hvad det betyder for medarbejdernes kompetencer, at beskæftigelsesområdet gennem de seneste 10 år har været igennem en rivende udvikling, hvor fokus på borgernes ledighed er afløst af et bredere fokus, der inddrager virksomhedssamarbejde og sociale og helbredsmæssige forhold.

LÆS OGSÅ: Projekt skaber overblik over fagligheder og kompetencer på beskæftigelsesområdet

Ny fagligheder på beskæftigelsesområdet
Fremfærd Borger

Projektet ’Nye fagligheder på beskæftigelsesområdet’ er sat i gang af Fremfærd Borger. Det er projektledet af organisationerne KL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

Projektet arbejder med af afdække behovet for kompetencer på beskæftigelsesområdet og vil i løbet af 2017 udkomme med kompetenceprofiler og anbefalinger og forslag til, hvordan man kan arbejde med kompetenceudvikling i jobcentrene og i uddannelses- og kursustilbud.

Inspiration fra projekter som også handler om fremtidens kompetencer