Efteruddannelse

10 kommuner får tilbudt læsekurser til de ansatte
Et pilotprojekt har vist, at det gør en stor forskel, når medarbejdere med vanskeligheder i dansk, regning og IT sammen lader sig teste og gennemfører et uddannelsesforløb. KL, FOA og 3F tilbyder nu gratis kurser med vikardækning til 10 nye kommuner.