Efteruddannelse

Uddannelse er et fælles gode
I Park & Natur i Aalborg Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning har de valgt at lade medarbejderne bestemme over kursusmidlerne til den faglige opkvalificering. Derudover prioriterer de at sende medarbejderne på videreuddannelse, så de kan tage den nyeste viden og erfaringer med hjem til organisationen.
Vejledning om udviklingsplaner
Få inspiration og vejledning til, hvordan ledere, HR-afdelinger, medarbejdere og MED-udvalg kan arbejde med individuel kompetenceudvikling og udviklingsplaner.
I Odense er måltidet en del af rehabiliteringen
Måltidet er en vigtig del af rehabiliteringen i Odense Kommunes Ældre og Handicapforvaltning. Derfor skal alle medarbejdere med borgerkontakt en tur på ”MåltidsAkademiet”, hvor de blandt andet skal lære at skabe gode rammer om måltidet.
Tre vigtige elementer i det gode måltid
Måltidet kan være et brugbart redskab i rehabiliteringen. Men hvordan skaber man det gode måltid? Lektor ved Metropol, Lise Justesen, giver her sit bud på tre essentielle elementer i det gode måltid.