Forandringer

Tekniske designere har brug for it
De tekniske designere forudser, at it, jura, miljø og projektledelse er de kompetencer, der bliver vigtige i fremtiden. Og udviklingen er allerede i gang, viser en undersøgelse, der sætter fokus på udfordringer og muligheder for tekniske designere ansat i kommunerne.
Nytænkning på alle niveauer
At håndtere konstante forandringer og bidrage med nye, smarte løsninger vil fremover være et grundvilkår for kommunalt ansatte. De skal derfor frigøres fra stramme kontrolsystemer, så de kreative idéer kan blomstre. Det er KL og FOA enige om.
Acceleration: Derfor har vi så travlt
I Hørsholm Kommune arbejder man med målstyring, og det har betydning for, hvordan man taler om tid og tænker om tid. Lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS, Niels Thygesen giver her en analyse af, hvordan målstyring og vores opfattelser af tid bidrager til, at vi skynder os rigtig meget
Dét kan man få ud af en dag med SPARK
SPARK afholder for tiden heldagsmøder, hvor man som TRIO/MED kan få en dialog om det psykiske arbejdsmiljø. Dette års møder er allerede fuldt bookede, men du kan stadig ansøge om at få SPARK-konsulenterne ud til et gratis, skræddersyet forløb - her kan du se, hvad du på kort tid kan få ud af SPARK's hjælp.