MUS

Bog: MUS-samtalen gør os til ofre for en uhørt selvkritik
Er MUS-samtalen et udtryk for en kultur, hvor kritik og utilfredshed på arbejdet er blevet et personligt anliggende? Hvor kritikken vendes indad og ikke rettes mod chefen eller rammerne for arbejdet? Det mener sociolog og lektor på RUC Rasmus Willig, der skriver om den indadvendte kritik i bogen Kritikkens U-vending.
MUS: Skema giver både overblik og indblik
Det er sæson for de årlige MUS-samtaler. Lad dig inspirere af de arbejdspladser, der arbejder strategisk med udviklingssamtalen. Socialforvaltningen i Københavns Kommune bruger for eksempel skemaer både før og efter MUS-samtalen, og på den baggrund udarbejder de et relevant kursuskatalog for medarbejderne.  
Uddannelse er et fælles gode
I Park & Natur i Aalborg Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning har de valgt at lade medarbejderne bestemme over kursusmidlerne til den faglige opkvalificering. Derudover prioriterer de at sende medarbejderne på videreuddannelse, så de kan tage den nyeste viden og erfaringer med hjem til organisationen.
Kompetenceudvalget sætter kursen
I Jobcenter Varde er der ingen slinger i valsen, når det kommer til kompetenceudvikling. Centret har nemlig nedsat et kompetenceudvalg, der prioriterer den strategiske indsats. Samtidig har udvalget defineret kompetenceudvikling bredt, så det er alt, hvor medarbejderne lærer nyt fra kurser til sidemandsoplæring.
Nu følger opgaverne kompetencerne
Radiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus har udviklet en model, der har vendt fordelingen af opgaver 180 grader. Så nu er det i højere grad medarbejdernes kompetencer, der bestemmer, hvem der får hvilke opgaver. Samtidig viser modellen, hvor der skal sættes ind med kompetenceudvikling.
Hvad laver skolesekretæren?
Holstebro Kommune har gennemført et strategisk kompetenceudviklingsforløb for kommunens skolesekretærer sammen med UCH. Formålet var at få et samlet kompetenceoverblik, som den enkelte skolesekretær og leder kan bruge til blandt andet MUS.