Voksne med særlige behov

Trivselsagenter spotter problemer i tide
På Høskoven i Århus spotter trivselsagenter problemer i tide, før de bliver til stress og sygemeldinger. Det har bidraget væsentligt til trivslen i et arbejdsmiljø, der stiller store krav både psykisk og fysisk.
Psykiatri på Tværs
Det handler om at gøre samarbejdet mellem fag og sektorer i behandlings- og socialpsykatrien endnu bedre. Det er blevet til erfaringer, værktøjer og metoder fra 33 projekter og et stort arrangement med Psykiatriens Dag 2012.