kompetenceudvikling ældreområdet

Strategi for kompetence­udvikling på ældreområdet

Pjecen viser, hvordan ledere og medarbejdere på ældreområdet kan arbejde målrettet med kompetenceudvikling.

Af Personaleweb 07/02/2011
FOA,
KL

Ældreområdet er i disse år præget af stor udvikling. Der er både mange flere og nye opgaver, der skal varetages. Det udfordrer selvfølgelig medarbejderens faglige kompetencer.

Pjecen viser, hvordan I kan arbejde løbende med at udvikle strategier, der sikrer en god kompetenceudvikling. Det handler især om at fastsætte klare mål for forløbet. Men også at sikre et ordentligt indhold.

Oversigt

  1. afsnit præsenterer pjecens indhold.
  2. afsnit forklarer, hvorfor det er vigtigt at sætte fokus på kompetenceudvikling lige nu.
  3. afsnit skitserer forløbet for kompetenceudviklingen. 
  4. afsnit præsenterer en række udfordringer og dilemmaer. 
  5. afsnit præsenter 5 modeller for kompetenceudvikling.
  6. afsnit gennemgår model 1-3.
  7. afsnit gennemgår model 4-5. 
  8. afsnit samler op og præsenterer de vigtigste budskaber.
Download 'Strategi for kompetenceudvikling på ældreområdet'
Om 'Strategi for kompetenceudvikling på ældreområdet'

Udgiver: KL og FOA

Årstal: 2011

Publikationstype: Pjece

Kontakt

Mie Andersen, FOA, aman@foa.dk, tlf. 4697 2425

Tina Hedemann Jørgensen, KL, tjj@kl.dk, tlf. 3370 3489

Mere inspiration: Det tværfaglige rehabiliteringsmøde

Alle kommuner arbejder i dag med rehabilitering i hjemmeplejen. Men hvordan skaber man et møderum, hvori de faglige indsatser kan koordineres med udgangspunkt i borgernes mål?


Fremfærd Ældre har udviklet en model, og du kan læse om erfaringerne her.