Inklusion

Rummelighed skal løftes i flok
Kommunale arbejdspladser skal være rummelige over for borgere, der mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. Men man bør også sørge for, at rummeligheden er bæredygtig. FOA-formand Dennis Kristensen og rådmand i Aarhus Kommune Thomas Medom debatterede rummelighed på konference.
Sådan arbejder vi med rummelighed
Rummelighed i praksis var temaet for en konference, som KL og Forhandlingsfællesskabet holdt i København den 8. maj. Nogle af deltagerne fortæller her, hvordan de arbejder med rummelighed og inkluderer folk på kanten af arbejdsmarkedet.
Inklusion skal give mening på den enkelte arbejdsplads
Medarbejdere og ledere på alle niveauer skal være fælles om at skabe muligheder for at inkludere borgere på kanten af arbejdsmarkedet på kommunale arbejdspladser, sagde Anders Bondo Christensen og Michael Ziegler på konferencen ’Rummelighed i praksis’
TR har en nøglerolle i gode inklusionsforløb
Medarbejdernes tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer er vigtige spillere i vellykkede inklusionsforløb på kommunale arbejdspladser. Det er erfaringen i Silkeborg Kommune og en af konklusionerne i en nylig undersøgelse fra SFI.
Gør det lettere for arbejdsgiverne at være rummelige
Københavns Erhvervshus hjælper hvert år Københavns Kommunes egne arbejdspladser med at tage imod tusindvis af ledige i støttet beskæftigelse. For fire ud af ti fører det til ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Afdelingsleder Mia Rudolph-Lentz giver her sine råd om at skabe inklusionsforløb, der har perspektiv for både arbejdspladsen og den ledige.
Folkemøde: Vellykket inklusion kræver at alle parter vil
Alle parter skal deltage aktivt, hvis inklusion på kommunale arbejdspladser skal lykkes. Det var arbejdsgivere og arbejdstagere enige om i en debat på Folkemødet torsdag eftermiddag. Andre bud fra arbejdstagerne var fælles aftaler og fokus på uddannelse, mens arbejdsgiverrepræsentanten slog på dialog og samarbejde lokalt.
Ny forskning: Rummelighed skal give mening for alle
Mening er et nøglebegreb, når kommunale arbejdspladser inkluderer borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og meningen skal løbende holde ved lige. Det er en af konklusionerne i den første danske undersøgelse af inklusionsforløb på kommunale arbejdspladser.