Demens

Sådan deler plejepersonale viden om demens
Mange medarbejder i plejesektoren bruger Facebook-grupper til at dele viden, f.eks. i form af gode historier, idéer og videnskabelige artikler om demens. Vi har spurgt sygeplejerske Ingrid Keseler, der har stiftet en af grupperne, hvad videndelingen giver.