Fremfærd

Fremfærd Bruger

Fremfærd Bruger arbejder med kerneopgaverne omkring kultur, idræt, planlægning, miljø, natur, renovation m.v. fx på biblioteker, kulturhuse, musikskoler, svømmehaller, idrætsanlæg, park- og vej, natur og vand mv.

Af Fremfærd 27/05/2016

En vigtig forudsætning for høj kvalitet er at tænke opgaveløsningen i helheder på tværs af faggrupper og organisatoriske grænser. Det kan også omfatte løsninger, der går på tværs af traditionelle skel mellem henholdsvis kultur/fritid og teknik/miljø.

Ekspertområdet arbejder med projekterne:

  1.  Afdække og arbejde med nye roller og kompetencer på biblioteksområdet.Projektet har afdækket nye roller på biblioteksområdet og  givet bud på centrale kompetencer for fremtidens biblioteksmedarbejdere
  2.  Kommunal pulje, der understøtter kommunale projekter, hvor tværfaglighed og/eller inddragelse af brugerne er grundstenen i at  finde eller implementere nye løsninger, som skaber merværdi for brugerne
  3.  Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Projektet har til formål at      udvikle kerneopgaven, faglighederne og det tværfaglige samarbejde i.f.t. den borgerrettede sygdomsforebyggelse og -behandling  borgerne.
  4.  Teknologi og tillid. Projektet skal give inspiration til kommunale entreprenørenheder om, hvordan teknologi kan anvendes i.f.t.      arbejdet med effektiv ressourceudnyttelse til gavn for borgerne samt kortere kommunikationsvej mellem borgere og medarbejdere
  5.  Samskabelse på den gode måde. Projektet har til formål at give en bedre og bredere forståelse af begrebet samskabelse og  opgaveudvikling i forhold til den offentlige velfærd.

Styrk fagligheden på tværs gennem kompetenceudvikling. Formålet med projekter er, at skabe ny viden om begrebet koblingskompetencer. Koblingskompetencer handler om at faggrupper udvikler meningsfulde faglige fællesskaber i samspil med grundfaglighed – og med borgerne i centrum

Godkendte projektbeskrivelser i Fremfærd Bruger kan downloades øverst til højre.

Læs artiklen:

Svømmehal gik til kommunen: Giv os nogle vandglade børn

Deltagere i Fremfærd Bruger

Jacob Møller  Formand for Fremfærd Børn, Ældre, Borger og Bruger  Chefkonsulent, KL
Tlf: 3370 3574  Email: jcm@kl.dk  www: http://www.kl.dk

David Gibson  Næstformand for Fremfærd Bruger  Forhandlingssekretær, 3F
Tlf: 8892 0160  Email: david.gibson@3f.dk  www: http://www.3f.dk

Tine Jørgensen  Formand, Bibliotekarforbundet
Tlf: 3838 0622  Email: tj@bf.dk  www: http://www.bf.dk

Morten Hofmann Rytter  Konsulent, 3F
Tlf: 88920152  Email: morten.rytter@3f.dk www: http://www.3f.dk

Reiner Burgwald  Sektorformand, FOA
Tlf: 4697 2304  Email: reb001@foa.dk  www: http://www.foa.dk

Jeanette Bossen  Konsulent, FOA
Tlf: 4697 2621  Email: jsbo@foa.dk  www: http://www.foa.dk

Jørgen Mosbæk  Formand, Halinspektørforeningen
Tlf: 5614 7444  Email: jm@h-i.dk  www: http://www.halinspektorforeningen.dk

Birthe Rytter Hansen  Chefkonsulent, KL
Tlf: 3370 3330  Email: brh@kl.dk  www: http://www.kl.dk

Kim Dawartz  Centerchef, Næstved Kommune
Tlf: 5588 3021  Email: kidaw@naestved.dk  www: http://www.naestved.dk

Jonas Thing  Udviklings- og fagkonsulent  HK/Kommunal
Tlf: 3330 4397  Email: jonas.thing@hk.dk  www.hk.dk

Mads Kamp Hansen  Planlægningschef, Københavns Kommune
Tlf: 3366 3899  Email: madska@kff.kk.dk  www: http://www.kk.dk

Mette Vase  Teamleder, HK
Email: mette.vase@hk.dk  www: http://ww.hk.dk

Flemming Kortsen  Centerchef, Slagelse Kommune
Tlf: 5857 3373  Email: flkor@slagelse.dk  www: http://www.slagelse.dk

Henrik Schou Zacho  Bibliotekst- og Fritidschef, Holstebro Kommune
Tlf: 9611 680  Email: Henrik.Schou.Zacho@holstebro.dk  www: http://www.holstebro.dk

Karoline Amalie Steen  Kontorchef, KL
Tlf: 3370 3236  Email: kaas@kl.dk  www.kl.dk