thumbs up

Stresspolitik kom på plads i SPARK-forløb

Efter flere sygemeldinger med forbindelse til stress skulle der gøres noget hos Social og Ældre i Vejen Kommune, og arbejdspladsens TRIO fik derfor støtte til at udarbejde en stresspolitik i et SPARK-forløb.

Af Mette Voss 30/01/2018

En trivselsundersøgelse hos Social og Ældre i Vejen Kommune viste, at der var problemer med, at ressourcer og arbejdsmængde ikke hang sammen. Samtidig var der også flere sygemeldinger relateret til stress rundt omkring i de fem teams, som arbejdspladsen består af. Det blev startskuddet til, at TRIOen søgte SPARK om et forløb, hvor den kunne få sparring til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

I løbet af dette forløb satte TRIO sammen med SPARK-konsulent Mille Trøst Simonsen blandt andet fokus på udfordringen med stress og påbegyndte arbejdet med en lokal udmøntning af den overordnede stresspolitik i kommunen.

Social og Ældre består af fem meget forskellige teams, fire forskellige myndighedsteams og et administrationsteam. Denne forskellighed var et opmærksomhedspunkt i forløbet. Nogle problemstillinger gik igen, men det var ikke alt, der var relevant for alle teams.

- Vi er forskellige, men i TRIO kunne vi se, at det var alle teams, der var ramt af ubalancen mellem ressourcer og opgaver. Så vi tog redskaberne, vi havde lært af SPARK-konsulenten og brugte dem målrettet i de forskellige teams. Der var nogle redskaber, det gav mening at bruge i nogle teams, men ikke i andre. Så vi arbejdede videre med det, der gav mening, siger Kirsten Dyrholm Hansen, der er afdelingschef for Social og Ældre.

Et team arbejdede fx med at definere kerneopgaven, mens et andet arbejdede med kollegial supervision.

Stresspolitik under udarbejdelse

Gennem en periode var der sygemeldinger i flere forskellige teams, hvorfor udarbejdelsen af en decideret stresspolitik blev derfor et omdrejningspunkt i SPARK-forløbet. Indtil videre er forebyggelsesdelen af politikken skrevet af TRIOen, hvor resten af medarbejderne er blevet hørt på personalemøder.

- Forebyggelse handler i første omgang om som medarbejder at sige til sin leder eller kollega, når man er presset. Det handler også om, at leder eller kollegaer holder et velmenende øje med hinanden, når de fornemmer, at nogle er ved at være pressede. I første omgang skal man tage snakken med sin kollega eller gå til lederen. Det skal være i orden at komme til lederen med sin bekymring, så tingene kan blive taget op i tide, når man bliver presset i teamet, siger Kirsten Dyrholm Hansen.

Alice Ichikawa, der er arbejdsmiljøkonsulent og AMR i Social og Ældre, uddyber, at der også skal kigges på de kompetencer, der er til rådighed på arbejdspladsen.

- Lederen skal sikre, at medarbejderne har de kompetencer, der skal til, og at opgaverne er fordelt rigtigt i de forskellige teams. For der er jo nogen, der gerne vil have en hel masse specialopgaver. Men det er bare ikke sikkert, at det er hensigtsmæssigt, at det hele ligger på nogle ganske få, siger hun.

For at blive klogere på, hvad der var vigtigt for medarbejderne at få med i stresspolitikken, arbejdede TRIO med hele personalegruppen om trivsel på et stort personalemøde. Her kom metoden ’Omvendt brainstorming’ i spil. Spørgsmålet, som medarbejderne skulle brainstorme på, var, hvordan de med 100% sikkerhed ikke opnåede en god fællesskabsfølelse på arbejdspladsen.

- Der kom forslag som: ”Giv aldrig ros til kolleger”, ”lad altid de andre tage slæbet” og ”sig ikke godmorgen”. Bagefter skulle vi vende tankegangen om og komme med løsningsforslag til, hvis vi skulle gøre noget andet end alt det, der var kommet frem under brainstormen, siger Alice Ichikawa.

Gennem hele arbejdet med resten af stresspolitikken er resten af personalegruppen involveret. Politikken har været til gennemsyn flere gange, og der har været mulighed for at kommentere på den.

- Involveringen af personalet har været godt. Vi har jo implementeret politikken samtidig med, at vi har udarbejdet den, siger Kirsten Dyrholm Hansen.

SPARK-konsulent Mille Trøst Simonsen har også læst politikken og er kommet med input til den.

Første del af stresspolitikken er nu blevet implementeret. Herefter foregår arbejdet med de næste skridt; hvad skal der gøres, når medarbejderen har fået stress, og når medarbejderen kommer tilbage fra en sygemelding.  

Social og Ældre har været meget glade for SPARK-forløbet, og de peger på, at den struktur, det giver, at der kommer en konsulent ud og har overblik gennem hele forløbet, har været en meget god oplevelse.

- Vi har jo selv skullet gøre rigtig meget arbejde, men at der var en anden til at holde struktur og holde os fast i det, var med til at holde gejsten oppe, siger Kirsten Dyrholm Hansen. Alice Ichikawa supplerer:

- Det har været godt at prøve redskaberne selv i TRIO. Jeg kender mange af dem som arbejdsmiljøkonsulent, men det er noget andet, når der kommer en udefra og faciliterer processen, siger hun.  

Teams

Administrations-og konsulentteam: Varetager myndighedsopgaver i forhold til kropsbårne hjælpemidler, administrative opgaver incl. økonomi, konsulenter med specialfunktioner fx velfærdsteknologi, arbejdsmiljø, uddannelse mv.

Handicap-og psykiatri: Socialrådgivere som har myndighedsfunktioner i forhold til børn og voksne.

Aktivitet og frivillighed: Ergoterapeuter med speciale i neurologiske problemstillinger, hverdagsrehabilitering, demenskonsulenter m.fl.

Visitation: Ergo-og fysioterapeuter og sygeplejersker med myndighedsopgaver indenfor bevilling af personlig pleje, praktisk hjælp, plejeboliger m.m.

Hjælpemiddelteam: Myndighedsopgaver indenfor personlige hjælpemidler, boligindretning og handicapbiler.

Idékasser

Social og ældre havde inden SPARK-forløbet sat gule idékasser op rundt omkring i afdelingen, hvor medarbejderne kunne komme med deres forslag til, hvad der kunne ændres på og effektiviseres i hverdagen. Brugen af kasserne blev også drøftet på SPARK-møder, og en del af forslagene er der taget hånd om i løbet af forløbet.

Konsulent Mille Trøst Simonsens kommentar
Mille

Som overskrift arbejdede TRIO med at være ”2 skridt foran”. De ønskede at kunne arbejde forebyggende med stresssygemeldingerne.

I forløbet har TRIO, ud over stresspolitikken, også arbejdet sig godt ind i kerneopgavens udførelse, og hvad det betyder for stressniveauet at være afklaret om denne. Vi afprøvede redskaber på vores møder for, at de selv kunne prøve dem på egen krop. Det har medvirket til, at TRIO har været gode til at omsætte redskaberne til de forskellige behov, der er i afdelingen.

TRIO har undervejs været kreative, dedikerede og vedholdende i deres arbejde. Fx brugen af idékasser. Det kan på nogle arbejdspladser skabe forventninger hos personalet, der kan være vanskelige at imødekomme. Men det har fungeret godt i Social og Ældre, hvor det har givet medarbejderne en stemme. Og kasserne kan genbruges ved andre lejligheder. 

I starten arbejdede vi meget generelt i forhold til udfordringerne. Men undervejs blev det mere og mere tydeligt for TRIO, som de også beskriver, at det var forskelligt, hvad teams’ene havde brug for til at lette deres hverdag. I et team virkede indførelsen af en afgrænset telefontid, hvor det ikke var hensigtsmæssigt et andet sted. Hos andre var det en forventningsafstemning med samarbejdspartnere, der gav mening.

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Se hvordan I søger her.