Fuglen flyver

Trin 6 i samskabt styring: Lære af processen og beslutte næste skridt

Et forløb med samskabt styring efterlader jer klogere, når I har været hele vejen rundt. Den viden skal bringes med, når I arbejder videre med nye udfordringer og udbreder tilgangen til resten af kommunen

Af Fremfærd 04/10/2018

I trin 6 er det vigtigt at uddrage læring af arbejdet med metoden samskabt styring, så man kan planlægge og kvalificere de næste skridt i arbejdet med nye styringsudfordringer.

Målet er at udbrede tilgangen i kommunen og at opbygge en kultur, hvor ledere og medarbejdere er bevidste om, hvad meningsfuld styring betyder for deres hverdag og for kerneopgaven, hvor de er klædt på til at gå konstruktivt og kritisk til konkret styring, og hvor de bliver bedre til løbende at fjerne unødvendigt, bøvlet bureaukrati.

Sådan gør I

For at lære af det forløb, man lige har været igennem, kan man invitere ledere og medarbejdere, der har deltaget i forløbet, til en dialog om, hvad de er blevet klogere på undervejs.

 Læringspointerne kan f.eks. uddrages i forhold til:

  • Metoden
  • Resultatet af styringsløsningerne
  • Deltagernes roller
  • Opgaver undervejs
  • Eventuelle organisatoriske eller kulturelle benspænd i arbejdet med samskabt styring.

Det er en god ide at genopfriske tilgangen og metodens 6 trin i en dialog med de ledere og medarbejderne, der har deltaget i forløbet, så man kan få en åben drøftelse af, hvad der fungerede godt, hvad der skal gøres anderledes næste gang, og hvilke læringspointer de vil videregive til andre dele af kommunen.

  • Fik vi inddraget de relevante deltagere og interessenter?  
  • Var vi tilstrækkeligt åbne over for andres input og forslag?
  • Kommunikerede vi nok og på de rigtige tidspunkter?  

Derudover vil en drøftelse af de rolleforandringer, som aktørerne i samskabt styring oplever, kunne styrke det fremtidige samarbejde. Inviter de aktører, som har haft en aktiv rolle i forløbet, eller som har været med til at beslutte, igangsætte eller været ambassadør for det. Lad aktørerne ud fra deres konkrete erfaringer drøfte de rolleforandringer, som samskabt styring kræver af dem hver især.

Vurder, om der er kulturelle eller strukturelle forhold, der har betydning for arbejde videre med samskabt styring. Og overvej, hvordan der i fremtiden er nogen, der kan tage hånd om det og handle, når medarbejdere og ledere påpeger, at der er styring, som er bøvlet og forstyrrer arbejdet med kerneopgaven.

Download værktøjer her

Kom godt i gang med Samskabt styring. Nedenfor kan du downloade:

  • En serie af værktøjer, der kan hjælpe jer gennem de seks trin i Samskabt styring. Der er vejledninger til hvert værktøj.
  • En guide til dig, der skal styre processen eller tage initiativet.
Se filmen: Hvad er Samskabt styring?