Måle om løsninger giver effekt

Trin 5 i samskabt styring: Måle om løsningerne giver effekt

I har implementeret løsninger på jeres styringsudfordringer. Men giver de den effekt, I gerne vil have, eller skal I ændre på noget?

Af Fremfærd 04/10/2018

Målet med trin 5 er at finde ud af, om løsningerne virker og giver den ønskede effekt i arbejdet med kerneopgaven. Derefter kan man eventuelt justere på løsningerne.

Sådan gør I

Allerede mens man udvikler og implementerer løsningerne, bør man gøre sig overvejelser om effekt:

  • Hvilken effekt, forventer man, at løsningerne kan give?
  • Hvilke tegn vil man kigge efter for at se, om løsningerne virker efter hensigten?

Men man skal også måle effekten – det kan for eksempel ske som en før- og eftermåling.

Målingerne kan gennemføres på en let og hurtig måde for eksempel gennem enkle observationer, registreringer, interviews eller logbog. Hvis man forventer at spare ressourcer på dokumentationsopgaver, kan en eller to medarbejdere registrere den daglige eller ugentlige tid, de bruger på dokumentation i en eller to uger. Og det gør de så igen, efter løsningen er implementeret. Man kan også overveje, om der er eksisterende målinger, som for eksempel borgertilfredshedsundersøgelser eller trivselsmålinger, der kan bruges.

Ledere og medarbejdere, der har været med til at udvikle og implementere løsningerne, kan herefter deltage i en dialog om resultatet af målingerne og medvirke til at kvalificere og justere løsningerne. Husk også at fortælle om gevinsterne af de nye løsninger til alle andre ledere, medarbejdere og interessenter, der er berørt at løsningerne.

Kom hele vejen rundt om samskabt styring

Klik på boblerne og hop rundt i de seks trin til samskabt styring.

https://www.thinglink.com/scene/1104002945659174913

 

Download værktøjer her

Kom godt i gang med Samskabt styring. Nedenfor kan du downloade:

  • En serie af værktøjer, der kan hjælpe jer gennem de seks trin i Samskabt styring. Der er vejledninger til hvert værktøj.
  • En guide til dig, der skal styre processen eller tage initiativet.
Se filmen: Hvad er Samskabt styring?