Medarbejdere

Trin 4 i samskabt styring: Teste og implementere løsningerne

Løsningerne på jeres styringsudfordringer er nu ved at være klar. Men de skal også virke og give effekt. Test dem evt. af i det små og vær konkrete, når I implementerer dem.

Af Fremfærd 04/10/2018

Målet med trin 4 er at implementere løsningerne, så de virker og giver den ønskede effekt.

Der kan være behov for at teste løsninger, før man implementerer dem, hvis der er usikkerhed om, om de vil virke tilfredsstillende. En test kan kvalificere løsningerne og minimere antallet af ”børnesygdomme”.

Sådan gør I

Før man går i gang med at teste og implementere styringsløsninger, så er det vigtigt, at man har formuleret de forventede effekter af dem, så man ved, hvad man skal holde øje med undervejs og måle på bagefter (se også trin 5).

Vil man for eksempel fjerne dokumentationsopgaver og derved frigøre ressourcer hos medarbejderne?

Eller vil man forandre en dokumentationspraksis for at skabe mere sammenhængende borgerforløb?

Man skal overveje, hvilke tegn der viser, at løsningen virker, og hvem der holder øje med dem.

Løsningerne kan testes i mindre omfang i en del af organisationen. Det kan for eksempel være i en enkelt afdeling eller på en enkelt institution og i en begrænset periode. Efter testen skal der laves en opsamling på resultaterne, og man skal vurdere, om løsningen virker og giver den forventede effekt eller eventuelt skal justeres. Testen kan betragtes som en del af udviklingsarbejdet, hvor man tidligt prøver løsningen af – evt. allerede inden, den er færdigudviklet.

 Når man implementerer løsningen, så skal det stå helt klart:

  • hvem der skal gøre noget nyt
  • hvad de skal gøre anderledes
  • og hvornår det skal ske

Hvis løsningen skal virke, er der så kulturelle, juridiske eller kompetencemæssige forhold, man skal tage højde for? Og hvordan bliver løsningen kommunikeret til relevante ledere og medarbejdere og andre interessenter, der skal kende formålet og bakke op?

Kom hele vejen rundt om samskabt styring

Klik på boblerne og hop rundt i de seks trin til samskabt styring.

https://www.thinglink.com/scene/1104002945659174913

 

Download værktøjer her

Kom godt i gang med Samskabt styring. Nedenfor kan du downloade:

  • En serie af værktøjer, der kan hjælpe jer gennem de seks trin i Samskabt styring. Der er vejledninger til hvert værktøj.
  • En guide til dig, der skal styre processen eller tage initiativet.
Se filmen: Hvad er Samskabt styring?