Løsninger kan være fjerne, forandre, forankre og fastholde

Trin 3 i samskabt styring: Udvikle løsninger

Nu skal I i gang med løsningerne. Vil I fjerne, forandre, forankre eller fastholde styring?

Af Fremfærd 04/10/2018

Målet med trin 3 er at udvikle løsninger på styringsudfordringerne. Som en del af det arbejde skal der skabes en fælles forståelse af den effekt, man forventer, at løsningerne giver i arbejdet med kerneopgaven – det kan for eksempel være i forhold til kvalitet, effektivitet og trivsel.

Den forventede effekt skal angive retningen for udviklingen af løsningen.

Sådan gør I

Når der skal udvikles løsninger, er det vigtigt at få sat det rigtige hold. De faggrupper, enheder, og områder, der har ”aktier” i løsningen, og som kan bidrage til at kvalificere den, bør være repræsenteret i arbejdet. Det sikrer, at løsningen ikke kun optimerer arbejdet på ét område og glemmer et andet, og det gør det også lettere at udvikle løsninger, der understøtter sammenhængende indsatser for borgerne.

Det ledelsesniveau, der har kompetence til at implementere løsningerne og ansvar for at sikre opbakning til dem, bør også være med, når løsningerne skal udvikles.

Udviklingen af løsningerne kan foregå på en workshop, hvor deltagerne

  • Spiller ind
  • Lytter
  • Og bygger oven på hinandens udsagn

Når man er nået frem til en løsning, bør deltagerne holde den op mod den forventede effekt og forholde sig til, hvad det kræver at få den omsat til praksis.

Der kan godt være flere løsninger på en udfordring. En løsning kan være at fjerne overflødig og forældet styring. Andre løsninger kan være at forandre den styring, der ikke fungerer optimalt eller at forankre den styring, der ikke kan ændres. Det kan også være, at man får øje på velfungerende styring, der bidrager til opgaveløsningen, og som så skal fastholdes og evt. spredes. Løsningerne kan også indeholde organisatoriske, strukturelle eller kompetencemæssige elementer.

Kom hele vejen rundt om samskabt styring

Klik på boblerne og hop rundt i de seks trin til samskabt styring.

https://www.thinglink.com/scene/1104002945659174913

 

Eksempel: Sådan involverede de samarbejdspartnere i løsningen

En daginstitution i Horsens Kommune inviterede den lokale skole til samarbejde, da de udviklede de handleplaner, der skal understøtte børnenes overgang fra børnehave til skole.

Læs om daginstitutionens erfaringer med samskabt styring og involvering af samarbejdspartnere her

Download værktøjer her

Kom godt i gang med Samskabt styring. Nedenfor kan du downloade:

  • En serie af værktøjer, der kan hjælpe jer gennem de seks trin i Samskabt styring. Der er vejledninger til hvert værktøj.
  • En guide til dig, der skal styre processen eller tage initiativet.
Se filmen: Hvad er Samskabt styring?