Tillid ledelse styring

Trin 1 i samskabt styring: Intro og fælles sprog

Klæd deltagerne på. Hvis I skal skabe gode resultater med samskabt styring, så er det vigtigt, at alle deltagere taler samme sprog og kender målet og deres egen rolle i forløbet.

Af Fremfærd 04/10/2018

Formålet med trin 1 i et forløb er at skabe et fælles fundament for arbejdet med samskabt styring. De, der spiller en aktiv rolle under forløbet, skal kende formålet med og indholdet i forløbet, lige som de skal forstå deres rolle og opgaver, hvis arbejdet skal lykkes. Det gælder både topchefer, MED-repræsentanter, ledere, forvaltningsmedarbejdere og medarbejdere, der arbejder tæt på borgerne.

Sådan gør I

Ledelsen og MED drøfter, hvad der er deres roller og opgaver i forløbet. Erfaringerne viser, at det er afgørende for resultaterne, at ledelsen og MED bakker op og tager ejerskab til forløbet. De skal bl.a. skabe retning, støtte op om arbejdet, fjerne barrierer undervejs og informere ledere, medarbejdere og relevante interessenter om formålet med forløbet.

De ledere og medarbejdere, der skal deltage aktivt i forløbet, skal introduceres til formålet, indholdet og rammerne for forløbet. Indflydelsesrummet skal præciseres, for eksempel om der på forhånd er valgt bestemte styringsudfordringer, som de skal arbejde med, og om der er emner som for eksempel IT eller økonomi, der ligger uden for forløbet.

Deltagerne skal også gerne udvikle et fælles sprog om styring:

  • Hvad taler man f.eks. helt konkret om, når man taler om styring på netop deres velfærdsområde?
  • Hvornår oplever de, at styring understøtter eller spænder ben for arbejdet med kerneopgaven?

Både ledere og medarbejdere kan have vigtige input, der skal tages højde for under forløbet.

Samtidig skal resten af organisationen, eventuelle samarbejdspartnere og andre interessenter, der kan blive berørt eller involveret undervejs, også kende til forløbet, så der hele vejen rundt er en parathed til at bakke op og blive involveret undervejs.

Kom hele vejen rundt om samskabt styring

Klik på boblerne og hop rundt i de seks trin til samskabt styring.

https://www.thinglink.com/scene/1104002945659174913

 

Download værktøjer her

Kom godt i gang med Samskabt styring. Nedenfor kan du downloade:

  • En serie af værktøjer, der kan hjælpe jer gennem de seks trin i Samskabt styring. Der er vejledninger til hvert værktøj.
  • En guide til dig, der skal styre processen eller tage initiativet.
Se filmen: Hvad er Samskabt styring?