Renovation og mennesket bag kerneopgaven

Efterlysning af kommuner: Deltag i projekt om fremtidens renovation

Den danske affaldssektor er i hastig forandring med øgede krav til genbrug, sortering og genanvendelse. Det stiller nye krav til samspillet mellem borgere, renovationsmedarbejdere og kommuner for at løfte den fælles opgave med affaldshåndtering.

Af Bettine Romme Andersen 14/09/2021
Fremfærd

EFTERLYSNING: 3-5 kommuner og affaldsselskaber til deltagelse i et nyt Fremfærd-projekt, som sætter spot på fremtidens renovation.

Med ny lovgivning og EU-regulering er der de kommende år sat øget fokus på sortering og genanvendelse af affaldet - og det stiller nye krav til renovationsmedarbejderne, som skal have kompetencer inden for service og dialog med borgerne.

Derfor er det vigtigt, at deres rolle bliver løftet og gentænkt.

Det får I ud af deltage

Det er KL og 3F, der i regi af Fremfærd står bag projektet, som drives i tæt samarbejde med konsulentvirksomheden Naboskab.

Det bliver konsulenter fra Naboskab, der sammen med de deltagende kommuner og affaldsselskaber i samspil med borgere udvikler forandringsprojekter, som retter sig mod de lokale forhold og udfordringer. De udviklede idéer skal afprøves i praksis.

Deltagelsen byder blandt andet på 2-3 workshops i hver kommune, og processen falder i fire faser, som handler om

1) forundersøgelse,

2) idéudvikling og samskabelse,

3) udvikling og test af forandringsprojekter og

4) evaluering og erfaringsopsamling.

Projektet løber over et år, og det er muligt at søge om deltagelse frem til midten af oktober.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Jonathan Jakobsson, der er projektleder i Naboskab på 29 21 80 98 eller jo@naboskab.dk.

Læs mere om projektet

Nyt projekt gentænker skraldemandens rolle

Der er stort fokus på affaldssortering og genanvendelse, og det skaber en ny hverdag for renovationsmedarbejderne.

Det nye projekt i Fremfærd Bruger skal afdække behovet for nye kompetencer, og der skal afprøves nye løsninger, som skal styrke samspillet mellem borgerne og de kommunale medarbejdere om sortering og indsamling af affald. Opgaven med mere og bedre sortering kan kun løses i fællesskab.

Læs artiklen

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om projektet Fremtidens renovation og mennesket bag kerneopgaven

Det store fokus på miljø og cirkulær økonomi samt stigende krav til øget sortering, genanvendelse og genbrug stiller nye krav til renovationsmedarbejderen.

Medarbejderne skal i højere grad have kompetencer inden for service og kunne gå i dialog med borgerne og være ambassadører for kommunens indsamlingsordning.

Projektets formål er derfor at styrke samspillet mellem renovationsmedarbejdere og borgere i forhold til den fælles opgave, der ligger i både indsamlingen og sorteringen.

Projektet ønsker at ruste kommunerne til at løse affaldsindsamling efter ny EU-regulering og national lovgivning om blandt andet sortering efter 10 fraktioner.

Vil du høre mere eller deltage i projektet?

Har du spørgsmål, kommentarer eller viden, du vil dele, så kontakt os. Du er også velkommen til at høre mere, hvis du/din kommune er interesseret i at deltage i projektet eller følge det på sidelinjen.

Skriv til projektleder i Naboskab Jonathan Jakobsson på: jo@naboskab.dk