Sikker sundhed til borgere med demens

Kommuner søges: Sikker sundhed for borgere med demens

Borgere med demens er mere udsatte for bl.a. falduheld og kroniske sygdomme end andre ældre. Vær med i projekt om bedre sundhed.

Af Bettine Romme Andersen 06/02/2023
Fremfærd

Plejecentre, rehabiliteringscentre og hjemmepleje-enheder kan nu søge om at deltage i et etårigt projekt, som har til formål at forbedre sundheden for borgere med demenssygdomme.

I projektet vil medarbejdernes kompetencer blive styrket i at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre både sundhed og patientsikkerhed for demente borgere.

Borgere med demens er blandt andet mere udsat for at udvikle forhøjet kolesterol, urinvejsinfektioner, tryksår, diabetes samt hjerte-kar-sygdomme.

Demente er mere udsatte

Det er Fremfærd Sundhed og Ældre, der sætter fokus på borgere med demenssygdomme i projektet ”Sikker sundhed for borgere med demens”, som gennemføres i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) og Nationalt Videnscenter for Demens.

- Borgere med demens er mere udsatte end andre ældre for at udvikle en række sygdomme, og de oplever generelt flere medicinfejl, fordi de tager flere lægemidler, der i kombination kan udgøre en patientsikkerhedsrisiko. Det kræver en særlig indsats at arbejde med denne gruppe af borgere, siger PS!-direktør Inge Kristensen.

Projektet ønsker derfor at styrke de sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejderne.

- Det er godt for borgerne med demenssygdomme, og vi ser, at det også kan øge arbejdsglæden og den faglige stolthed hos medarbejderne at få systematiske arbejdsgange og redskaber til deres vigtige arbejde, siger Inge Kristensen.

Kompetencer skal styrkes

Op mod 90.000 borgere lever i dag med demenssygdomme, og antallet vil være støt stigende mange år fremover. Det vurderes, at cirka 75 procent af beboerne på plejecentre har demenssygdomme eller demenslignende symptomer, og mange har samtidig flere kroniske sygdomme.

Den sundhedsfaglige indsats over for borgere med demens er kompleks, da mennesker med demens ikke altid selv er i stand til at varetage egenomsorg og ofte ikke selv er i stand til at indgå i dialogen om deres behov og symptomer.

Det gør det vanskeligt for medarbejderne at sikre den rette pleje, omsorg og behandling på rette sted og til det rigtige tidspunkt, så borgerne kan bevare funktionsniveau, helbred og trivsel.

Derfor skal medarbejderne klædes på med de rette sundhedsfaglige kompetencer, når det drejer sig om borgere med demens. Det kræver en specifik viden at opspore, identificere og handle på helbredsmæssige problemer og sygdom hos borgere med demens.

Fælles læringstræf og virtuelle statusmøder

Projektet "Sikker sundhed for borgere med demens" begynder til maj og varer et år.

I løbet af projektet vil der være fem læringstræf, hvoraf tre er fysiske og to virtuelle. Derudover vil de enkelte enheder have virtuelle statusmøder med PS! undervejs for at sikre fremdrift i arbejdet.

Projektet vil fokusere på at styrke medarbejdernes kompetencer med udgangspunkt i en pakke om sundhed og demens kaldet ”Pakke for opsporing og håndtering af fysiske helbredsproblemer hos mennesker med demens”. Den er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens og PS! med midler fra Helsefonden.

PS! vil uddanne de deltagende kommuner i forbedringsarbejde, så den opnåede viden om demens og demenssygdomme kan implementeres sikkert og systematisk i arbejdsgange og processer.

Hør mere på infomøder og tilmeld jer

Fremfærd søger 10 enheder til at deltage i projektet – det kan være plejecentre, rehabiliteringscentre og hjemmeplejen. Derfor inviteres landets kommuner nu til at søge om at være med. Der kan deltage op til to arbejdspladser fra samme kommune.

Der er syv kriterier for udvælgelse, heriblandt at kommunen og de deltagende enheder forventes at have en ambition om at arbejde systematisk med at sikre arbejdsgange og processer i arbejdet med borgere med demenssygdomme. Andre kriterier er bl.a. ledelsesopbakning og erfaring med at arbejde med Forbedringsmodellen.

Der afholdes virtuelle informationsmøder den 27. februar og den 2. marts 2023 kl. 13.30-15, hvor I kan høre mere om projektet og indholdet i pakken for sundhed og demens.

Tilmeld dig et informationsmøde

Infomøder om projektet

I kan høre mere om projektet, inden I tilmelder jer.

Det sker på to virtuelle møder:

  • 27. februar og 2. marts
  • Kl. 13.30-15.

Her får I information om deltagelse, tilmelding og indholdet af den særligt udviklede "Pakke for sundhed og demens".

TILMELD INFOMØDER