Innovation & Afbureaukratisering

Udgivelser

Download hæfte om samskabt styring

Læs, hvad samskabt styring er, hvilke gevinster der kan være ved at arbejde med det, og om kommuner, der allerede er igang.

Seks trin til samskabt styring

Når man vil skabe bedre styringsløsninger, der gavner kerneopgaven, så er det en fordel at tage alle, der er berørt af styringen med i arbejdet. Læs her om metoden samskabt styring, som flere kommuner allerede arbejder med.

Innovation på arbejdspladsen

Værktøjerne kan bruges til at gennemføre en innovationsproces fra A-Z, men giver også inspiration og vejledning, hvis du kun ønsker at gennemføre en del af innovationsprocessen, eksempelvis idéudviklingsfasen