Før forløbet går igang

Samskabt styring: Før forløbet går i gang

Vær grundig i forarbejdet, når I vil arbejde med samskabt styring. Hvem skal være med? Hvilke områder er i spil? Og hvad er det for noget styring, I vil undersøge og udvikle?

Af Fremfærd 04/10/2018

Når en kommune vil i gang med at arbejde med samskabt styring, så vil forløbets rammer, indhold og deltagere typisk blive behandlet af ledelsen og i et eller flere MED-udvalg. De skal tage stilling til, om de ønsker at arbejde med samskabt styring, og hvordan metoden skal tilpasses til forholdene i netop deres kommune, på deres område eller på deres arbejdspladser.

De skal udpege det eller de velfærdsområder, der skal arbejde med samskabt styring. Det kan for eksempel være det specialiserede socialområde, ældreområdet, børneområdet eller Miljø og Teknik.

De skal også tage stilling til, om det er et helt område, der skal i gang med at udvikle bedre styring, eller om man starter med nogle konkrete institutioner. Der skal udpeges nogle ledere og medarbejdere, der skal have en mere aktiv rolle i forløbet end andre, og som for eksempel skal sørge for, at relevante kolleger, borgere, samarbejdspartnere eller andre bliver involveret undervejs. Jo mere lokalt man går til værks, jo mere lokale vil udfordringerne og løsningerne typisk også blive.

Dernæst skal de tage stilling til, om der er bestemte styringsredskaber eller styringsudfordringer, som er genstand for forløbet. Vil man undersøge og udvikle lokal dokumentation? Eller er det for eksempel en ny visitationsmodel, man ønsker at udvikle? Giver det mening, at det er en åben proces, hvor ledere og medarbejdere selv udpeger den styring, de oplever som forstyrrende i arbejdet?

To måder at starte på

I Høje-Taastrup Kommune bad man alle medarbejdere på nogle udvalgte institutioner om at fortælle, hvad der "bøvler i hverdagen". Da bøvlet var kommet på bordet, arbejdede man derefter videre med de udfordringer, der var størst opbakning til.

Læs mere om Høje-Taastrups arbejde med at fjerne bøvl i hverdagen

Odder Kommune har brugt samskabt styring til bl.a. at arbejde med de nye muligheder for midlertidige og gruppebaserede tilbud, som Serviceloven lagde op til pr. 1. januar 2018. Her brugte man samskabt styring til at implementere en ny lovgivning, så den gav mest mening for arbejdet med kerneopgaven.

Læs mere om Odder Kommunes arbejde med at udvikle en ny visitationsmodel, budgetmodel og dokumentationsmodel

Et godt råd, før I går i gang:

De bedste resultater opnår I, når alle berørte enheder og faggrupper er repræsenteret i forløbet, og når topledelsen deltager aktivt, ’fjerner sten på vejen’ og bakker tydeligt op om forandringerne. Det er også vigtigt, at arbejdet er forankret i MED-organisationen, så den kan spille konstruktivt ind, følge op og understøtte forløbet.

Kom hele vejen rundt om samskabt styring

Klik på boblerne og hop rundt i de seks trin til samskabt styring.

https://www.thinglink.com/scene/1104002945659174913

 

Download værktøjer her

Kom godt i gang med Samskabt styring. Nedenfor kan du downloade:

  • En serie af værktøjer, der kan hjælpe jer gennem de seks trin i Samskabt styring. Der er vejledninger til hvert værktøj.
  • En guide til dig, der skal styre processen eller tage initiativet.
Se filmen: Hvad er Samskabt styring?