Alle udgivelser

Nedenfor ser du alle udgivelser på Viden på Tværs. Udgivelserne stammer fra projekter mellem KL og Forhandlingsfællesskabet – herunder udgivelser i regi af Fremfærd. Vil du nøjes med at se udgivelser inden for en bestemt kategori, så brug valgmulighederne i menuen.

Kost & Ældre
To små film sætter fokus på, hvad man som frontpersonale kan gøre, hvis man observerer, at en ældre borger i eget hjem er i risiko for at blive underernæret.
Kerneopgaven i forandring
Sorø Kommune har indført en model for samarbejdsmøder, hvor medarbejdere på tværs af fire afdelinger laver helhedsorienteret sagsbehandling sammen med borgeren. Det er ikke bare en ny metode at arbejde efter, men det er i høj grad også et kulturforandringsprojekt. Læs hele serien af artikler om projektet her.