SPARK netværk

SPARK netværk om stor arbejdsmængde og tidspres

Nu kan ledere og tillidsvalgte i jobcentre og familieafdelinger blive del af SPARKs netværk og styrke det psykisk arbejdsmiljø.

Af SPARK 02/05/2022

Nu tilbyder SPARK gratis netværksforløb med fokus på stor arbejdsmængde og tidspres - og I kan være med. 

  • Det ene netværk er for ledere og medarbejderrepræsentanter på jobcentre og i familieafdelinger - gå til invitation
  • Det andet netværk er for ledere og medarbejderrepræsentanter på ældreområdet - gå til invitation (tilmeldingsfristen til dette netværk er udløbet

Hvad er SPARK netværk?

SPARK netværk er et forum for dialog og videndeling for ledere og medarbejderrepræsentanter på kommunale arbejdspladser. Netværket mødes fire gange og faciliteres af SPARKs konsulenter, og det er jeres egne erfaringer og viden, der sættes i spil på netværksmøderne. SPARK vil præsentere jer for værktøjer og dialogformer, som I kan bruge konkret på jeres arbejdspladser.

Netværket tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og praksis, og sammen vælger I, hvad der er meningsfuldt at fokusere på. I netværket er der plads til 35-40 deltagere (det vil sige omkring 10-12 TRIO / MED-udvalg / arbejdsmiljøgrupper).

Hvad får I?

Når I deltager i netværket, så får I:

  • Et praksisnært netværk hvor I kan sparre med hinanden om konkrete problemstillinger med input fra SPARK
  • I trækker på hinandens viden og praksiserfaring, kopierer, justerer og afprøver hinandens metoder 
  • Et fortroligt rum hvor I kan dele både udfordringer og succeser med hinanden til fælles læring
  • Et rum hvor I kan eksperimentere, udvikle og sætte gang i små prøvehandlinger 
  • Mulighed for at styrke jeres samarbejde i TRIO/MED eller arbejdsmiljøgruppen 
  • Mulighed for at gå i dybden med problemstillinger om stor arbejdsmængde og tidspres og for at omsætte retningslinjer på den enkelte arbejdsplads til hverdagshandlinger. 

Hvem kan være med?

Netværket henvender sig til TRIO, MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper på ældreområdet eller i jobcentre og familieafdelinger. I skal tilmelde jer samlet som TRIO / MED-udvalg eller arbejdsmiljøgruppe. Det vil sige, at der fra hver arbejdsplads skal være repræsentanter fra både ledelses- og medarbejdersiden. Størrelsen på gruppen må ikke overstige fem personer fra en arbejdsplads.

Sådan kommer I med

Kom på venteliste

Tilmeldingen til netværkene er lukket. Men der er mulighed for at komme på venteliste til begge netværk.

Skriv til leder af SPARK, Marlene Skytte Schoop på mssc@kl.dk, hvis det har interesse. Husk at fortælle, hvilket netværk, I er interesseret i at deltage i. 

Nye netværksforløb i 2023

I takt med de indhøstede erfaringer med netværksforløb forventer SPARK at udbyde flere forløb med opstart i foråret 2023. Hold øje med hjemmesiden og nyhedsbreve, hvis I er interesseret.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende netværket, så er du velkommen til at skrive en mail til SPARK på info@sparkweb.dk.

Netværksforløb om stor arbejdsmængde og tidspres

Netværkets tematiske udgangspunkt er stor arbejdsmængde og tidspres, som er en udfordring på mange arbejdspladser. Temaet indgår i den seneste bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Om SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne og har til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet.

Det skal ske gennem fokus på kerneopgaven og ved, at konsulenter fra SPARK gennem dialog og faglig støtte medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere.

Læs mere om SPARK