SPARK netværk uklare krav og modstridende krav i arbejdet

Nyt netværk om uklare og modstridende krav i arbejdet

LUKKET FOR TILMELDING Arbejder du indenfor kultur- eller forvaltningsområdet, og oplever du, at kravene i arbejdet kan være uklare eller modstridende?

Af Sine Molbæk-Steensig 20/02/2023

LUKKET FOR TILMELDING I en hverdag med mange skiftende opgaver, hvor du og dine kolleger arbejder på forskellige lokationer, og hvor forskellige faggrupper skal samarbejde i hverdagen, kan det psykiske arbejdsmiljø komme under pres.

Det er ofte utydelige eller modstridende krav til opgaveløsning, arbejdsmetoder, kvalitetsniveau, tidsforbrug eller ansvarsområder, der skaber frustrationer, ligesom alenearbejde kan udfordre mange.

Det er ikke noget, der kan løses med et snuptag, men vi kan starte med at styrke samarbejdet i TRIO/MED og dele vores erfaringer om mulige veje til håndtering og forebyggelse.

Derfor tilbyder SPARK nu netværksforløb med fokus på uklare og modstridende krav i arbejdet indenfor kultur- og forvaltningsområdet – og I kan være med. Det foregår i Aarhus og begynder 23. maj 2023.

Hvad er SPARK netværk?

SPARK netværk er et forum for dialog og videndeling for ledere og medarbejderrepræsentanter på kommunale arbejdspladser. Netværket mødes fire gange henover 2023 og faciliteres af SPARKs konsulenter, og det er jeres egne erfaringer og viden, der sættes i spil på netværksmøderne.

SPARK vil præsentere jer for værktøjer og dialogformer, som I kan bruge konkret på jeres arbejdspladser, når I forebygger og håndterer uklare og modstridende krav i arbejdet.

Netværket tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og praksis, og sammen vælger I, hvad der er meningsfuldt at fokusere på. I netværket er der plads til 35-40 deltagere (det vil sige omkring 10-12 TRIO / MED-udvalg / arbejdsmiljøgrupper).

Hvad får I?

Når I deltager i netværket, så får I:

 • Et praksisnært netværk hvor I kan sparre med hinanden om konkrete problemstillinger med input fra SPARK
 • Mulighed for at trække på hinandens viden og praksiserfaring, kopiere, justere og afprøve hinandens metoder 
 • Et fortroligt rum hvor I kan dele både udfordringer og succeser med hinanden til fælles læring
 • Et rum hvor I kan eksperimentere, udvikle og sætte gang i små prøvehandlinger 
 • Mulighed for at styrke jeres samarbejde i TRIO/MED eller arbejdsmiljøgruppen
 • Mulighed for at gå i dybden med problemstillinger om uklare krav og modstridende krav i arbejdet jf. bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø
 • Mulighed for at omsætte retningslinjer på den enkelte arbejdsplads til hverdagshandlinger
 • Mulighed for eksterne oplægsholdere, som kan bidrage med nye perspektiver

Hvis I overvejer at deltage i et SPARK-forløb, så vil mit råd være: Bare gør det! Det giver så meget!

Deltager i SPARK-netværk

Hvem kan være med?

Netværket er rettet mod kulturområdet, for eksempel biblioteker, musikskoler og museer, og forvaltningsområdet, for eksempel administrative enheder som økonomi, HR og stab.

I skal tilmelde jer samlet som TRIO / MED-udvalg eller arbejdsmiljøgruppe. Det vil sige, at der fra hver arbejdsplads skal være repræsentanter fra både ledelses- og medarbejdersiden. Størrelsen på gruppen må ikke overstige fem personer fra en arbejdsplads.

Sådan kommer I med

Lyder det som noget for jer?
Ansøg via dette link

Ansøgningsfristen er 14. april 2023.

I slutningen af april får I besked om, hvorvidt I har fået plads. Herefter bliver I kontaktet for en kort indledende samtale, hvor vi vil forventningsafstemme med jer i forhold til deltagelse. 

Alt det praktiske

Netværk for kultur- og forvaltningsområdet: 

 • Finder sted i Pavillonen på Risskov Biblioteker, Fortebakken 1, 8240 Risskov
 • Er gratis for jer. I betaler selv transport, arbejdstid m.m.
 • Mødes fire gange á tre timers varighed. Datoerne er:
  • 23. maj kl. 10.00- 13.00
  • 05. september kl. 10.00- 13.00
  • 28. november kl. 10.00-13.00
  • 27. februar (2024) kl. 10.00- 13.00
 • I skal tilmelde jer som gruppe, fx som MED-udvalg (dog max 5 personer fra en arbejdsplads) TRIO eller arbejdsmiljøgruppe. I skal tilmelde jer med både leder og tillidsvalgte
 • Alle fra gruppen skal så vidt muligt deltage hver gang
 • Der vil være en let forplejning
 • Deadline for ansøgning er 14. april 2023
 • Har du spørgsmål til netværk? Skriv til info@sparkweb.dk

Ansøg her

Hvad siger tidligere deltagere på netværk?
Uklare og modstridende krav i arbejdet:

Ved uklare krav og modstridende krav i arbejdet forstås, at der er krav i arbejdet, som ikke er tydelige, eller som er uforenelige, herunder krav til arbejdsopgaver, kvalitetsniveau, arbejdsfunktion, ansvarsområder, arbejdsmetoder, arbejdsgange, rollefordeling, tidsforbrug, arbejdstempo eller arbejdstid.

Når kravene er modstridende, er det pr. definition umuligt at indfri dem alle, og det kan bringe medarbejderen i et ubehageligt dilemma. Uklare krav om fx arbejdsmængde, arbejdsmetoder eller kvalitetsniveau fører desuden ofte til usikkerhed hos medarbejderen om, hvad vedkommende skal leve op til.

Kilde: Arbejdstilsynet

SPARK menu