Nøglen til en god start

Nøglen til en god start: Introduktions- og mentorordninger skal fastholde nyuddannede socialrådgivere

INVITATION: Vil I være med i nyt projekt, der skal skabe en god start for nyuddannede socialrådgivere? Deltag i informationsmøde med KL og Dansk Socialrådgiverforening, og find ud af, om det er noget for jer.

Af Sine Molbæk-Steensig 14/04/2021
Dansk Socialrådgiverforening,
KL

De første år på arbejdsmarkedet kan være overvældende for en nyuddannet socialrådgiver. En god start på arbejdslivet er en vigtig forudsætning for, at den nyuddannede kan opbygge erfaring og opleve faglige succeser. En god start er en forudsætning for trivsel, arbejdsglæde og tilknytningen til arbejdspladsen.

Erfarne socialrådgivere er en forudsætning for en god borgerkontakt, og omvendt kan hyppige sagsbehandlerskift føles utrygt og være med til at skabe utilfredshed hos de borgere, der har brug for socialrådgivernes bistand.

KL og Dansk Socialrådgiverforening igangsætter derfor et projekt, der kan understøtte arbejdspladser i at skabe en god start for nyuddannede socialrådgiver ved hjælp af introduktions- og mentorordninger. Projektet har til formål at bidrage til

  • bedre fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere
  • at den faglige kvalitet i arbejdet udvikles og styrkes
  • at løfte arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser

Vær med i projektet

KL og Dansk Socialrådgiverforening søger kommunale arbejdspladser, der vil være med i et projekt, hvor arbejdspladsen iværksætter en introduktionsordning/mentorordning for nyuddannede socialrådgivere. Arbejdspladsen kan få midler til at udvikle og sætte strøm til sådanne ordninger og få ekstern konsulentbistand fra Københavns Professionshøjskole, som med stærkt fagligt kendskab kan bistå med fx udvikling og procesfacilitering, faglige oplæg mv. Projektet løber fra august 2021 til april 2022.

KL og Dansk Socialrådgiverforening har tidligere udarbejdet inspirationsmaterialet ’Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne, som består af en række praktiske redskaber til bl.a. ledere, tovholdere, kontaktpersoner og mentorer.

Deltag i virtuelt informationsmøde 10. maj

Lyder projektet som noget for din arbejdsplads, så vær med, når KL og Dansk Socialrådgiverforening afholder et uforpligtende virtuelt informationsmøde den 10. maj. Til informationsmødet kan I desuden møde konsulenterne fra Københavns Professionshøjskole, som er tilknyttet projektet. Her kan interesserede arbejdspladser blive klogere på projektets muligheder og kriterier for deltagelse. Deltag gerne flere fra samme arbejdsplads, fx leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, arbejdspladsens tovholder for nyansatte eller andre relevante.

Informationsmøde 10. maj

Deltag i et uforpligtende, virtuelt informationsmøde om at deltage i projektet "Nøglen til en god start: Introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere" med KL og Dansk Socialrådgiverforening den 10. maj 2021 kl.9.00 - 10.00.

Læs mere og tilmeld jer

Læs nærmere om projektet og hvordan du deltager

Se materialet ’Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne

 

Om projektet "Nøglen til en god start: Introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere"

KL og Dansk Socialrådgiverforening har igangsat et projekt, der kan understøtte arbejdspladser i at skabe en god start for nyuddannede socialrådgiver ved hjælp af introduktions- og mentorordninger. Projektet har til formål at bidrage til

  • bedre fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere
  • at den faglige kvalitet i arbejdet udvikles og styrkes
  • at løfte arbejdsmiljøet på kommunale arbejdspladser
Kontaktinformation for projektet "Nøglen til en god start"

Nanna Vinkel, KL, navi@kl.dk, tlf 3370 3725

Sesse Frich Trusell, Dansk Socialrådgiverforening, st@socialraadgiverne.dk, tlf 2231 3530