Håndslaget

Håndslaget - fælles forventningsafstemning i teamet

Håndslaget hjælper jer med at afstemme forventningerne til hinanden indbyrdes i et team. Klare rammer giver et fælles, realistisk billede af opgaveløsningen og øger trivslen i teamet.

Af Sine Molbæk-Steensig 02/10/2020

Håndslaget er et af de værktøjer, som SPARK bruger på de kommunale arbejdspladser, men I kan også bruge værktøjet selv. Grundtanken i Håndslaget er, at deltagerne i teamet drøfter og giver hinanden håndslag på, hvordan I gerne vil samarbejde. I kan forventningsafstemme ud fra de 5 fingre:

  • Rammer
  • Retning
  • Roller
  • Relationer
  • Regler

Når der er klarhed om de fem fingre, fungerer samarbejdet i teamet bedre, og trivslen stiger.

Download manual til Håndslaget

Hvad står fingrene for?

Rammefingeren er vigtig for at få et realistisk fælles billede af, hvilke vilkår for teamarbejdet, der ligger fast, og hvilke rammer teamet selv kan være med til at udvide eller påvirke.

Retningsfingeren hjælper jer med at fokusere på jeres kerneopgave og den værdi, I skal skabe. Det kan være jeres mål og resultater. Husk, at de kan ændre sig med tiden.

Rollefingeren hjælper jer med at få styr på jeres roller i opgaveløsningen; hvad I forventer af hinanden, og hvordan I bedst kan gøre jeres forskelligheder til en styrke for teamet.

Relationsfingeren er central, fordi det kan påvirke jeres indbyrdes relationer, hvis noget ikke er afstemt i en af de andre fingre.

Regelfingeren peger på, at det er vigtigt at sætte ord på jeres forventninger til hinanden. Det, der virker selvindlysende for én, er det måske ikke for alle.

Hvornår kan I bruge Håndslaget?

Brug håndslaget, når teamet etableres, reorganiseres, får nye opgaver, støder ind i problemer eller har brug for et serviceeftersyn.

Håndslaget er oprindeligt udviklet af erhvervspsykolog Camilla Raymond, som beskriver det i sin bog ’Arbejdsrelationer og relationsarbejde’. Du finder det også i BFA-materialet "Når teams trives". 

Kunne et SPARK-forløb være noget for jer?

SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne er et gratis tilbud til alle kommunale arbejdspladser.

SPARKs forløb er målrettet MED-udvalg og TRIO’er. I får støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i det psykiske arbejdsmiljø på jeres egen arbejdsplads.

Læs mere om SPARK og søg om forløb

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

Corona: SPARK har åbent for ansøgninger og forløb

Corona eller ej, SPARK tilbyder stadig forløb til arbejdspladser, der vil arbejde med psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere om SPARK og søg om forløb

Manual til Håndslaget