SPARK netværk tidspres og stor arbejdsmængde

Få en god start på næste skoleår og forebyg stress

Oplever I, at opgaverne på jeres skole eller SFO er mange og arbejdstempoet højt? Så er der gratis støtte at hente i SPARKs netværk.

Af Sine Molbæk-Steensig 26/04/2023

Det kan være både udviklende og motiverende at have travlt, men hvis hverdagen i længere perioder er præget af tidspres og stor arbejdsmængde, og I har en oplevelse af at have for mange opgaver, svært ved at nå det hele og for højt arbejdstempo, kan det psykiske arbejdsmiljø komme under pres.

Det er ikke noget, der kan løses med et snuptag, men i SPARKs netværksforløb kan I gennem videndeling og erfaringsudveksling få støtte til håndtering og forebyggelse af stor arbejdsmængde og tidspres indenfor skole- og SFO-området. Det foregår i Aarhus og begynder 5. september 2023.

Hvad er SPARK netværk?

SPARK netværk er et forum for dialog og videndeling for både ledere og medarbejderrepræsentanter på kommunale arbejdspladser. Netværket mødes fire gange henover 2023 og 2024 og faciliteres af SPARKs konsulenter, og det er jeres egne erfaringer og viden, der sættes i spil på netværksmøderne.

SPARK vil præsentere jer for værktøjer og dialogformer, som I kan bruge konkret på jeres arbejdspladser, når I forebygger og håndterer stor arbejdsmængde og tidspres.

Netværket tager udgangspunkt i jeres hverdag og praksis, og sammen vælger I, hvad der er meningsfuldt at fokusere på. I netværket er der plads til 35-40 deltagere (dvs. omkring 10-12 TRIO / MED-udvalg / arbejdsmiljøgrupper).

Hvad får I?

Når I deltager i netværket, så får I:

 • Et praksisnært netværk hvor I kan sparre med hinanden om konkrete problemstillinger med input fra SPARK
 • Mulighed for at trække på hinandens viden og praksiserfaring, kopiere, justere og afprøve hinandens metoder 
 • Et fortroligt rum hvor I kan dele både udfordringer og succeser med hinanden til fælles læring
 • Et rum hvor I kan eksperimentere, udvikle og sætte gang i små prøvehandlinger 
 • Mulighed for at styrke jeres samarbejde i TRIO/MED eller arbejdsmiljøgruppen
 • Mulighed for at gå i dybden med problemstillinger fra egen arbejdsplads om stor arbejdsmængde og tidspres i arbejdet jf. bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø
 • Mulighed for at omsætte retningslinjer på den enkelte arbejdsplads til hverdagshandlinger
 • Mulighed for eksterne oplægsholdere, som kan bidrage med nye perspektiver

Hvis I overvejer at deltage i et SPARK-forløb, så vil mit råd være: Bare gør det! Det giver så meget!

Deltager i SPARK-netværk

Hvem kan være med?

Netværket er rettet mod skoler og SFO’er.

I skal tilmelde jer samlet som TRIO / MED-udvalg eller arbejdsmiljøgruppe. Det vil sige, at der fra hver arbejdsplads skal være repræsentanter fra både ledelses- og medarbejdersiden. Størrelsen på gruppen må ikke overstige seks personer fra en arbejdsplads.

Sådan kommer I med

Lyder det som noget for jer?
Ansøg via dette link

Ansøgningsfristen er 8. juni 2023.

I midten af juni får I besked om, hvorvidt I har fået plads. Herefter bliver I kontaktet for en kort indledende samtale, hvor vi vil forventningsafstemme med jer i forhold til deltagelse. 

Alt det praktiske

Netværk for skole- og SFO-området: 

 • Finder sted i Aarhus i FOAs lokaler på Christian X’s Vej 56, 8260 Viby J
 • Er gratis for jer. I betaler selv transport, arbejdstid m.m.
 • Mødes fire gange á 3,5 timers varighed. Datoerne er:
  • 05. september kl. 10.00- 13.30
  • 28. november kl. 10.00-13.30
  • 27. februar (2024) kl. 10.00- 13.30
  • 7. maj (2024) kl. 10.00-13.30
 • I skal tilmelde jer som gruppe, fx som MED-udvalg (dog max 6 personer fra en arbejdsplads) TRIO eller arbejdsmiljøgruppe. I skal tilmelde jer med både leder og tillidsvalgte
 • Alle fra gruppen skal så vidt muligt deltage hver gang
 • Der vil være en let forplejning
 • Deadline for ansøgning er 8. juni 2023
 • Har du spørgsmål til netværk? Skriv til info@sparkweb.dk

Ansøg her

Hvad siger tidligere deltagere på netværk?
Fakta om stor arbejdsmængde og tidspres

I bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø defineres stor arbejdsmængde og tidspres som en ubalance mellem det arbejde, der skal udføres, og den tid, der er til rådighed til at udføre arbejdet. For at der er tale om stor arbejdsmængde og tidspres, skal ubalancen medføre, at ansatte arbejder

 • intensivt, fx i højt tempo eller uden pauser til restitution, eller
 • mange timer, som kan påvirke muligheden for restitution.

Det betyder, at når der er stor arbejdsmængde og tidspres i en virksomhed, er der ansatte, som arbejder intensivt eller mange timer for at nå deres arbejdsopgaver.

Stor arbejdsmængde og tidspres kan indebære en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Det gælder især, hvis stor arbejdsmængde og tidspres står på i en længere periode.

Kilde: Arbejdstilsynet

SPARK menu