spark netværk psykisk arbejdsmiljø

Dagtilbud: Bliv del af netværk om høje følelsesmæssige krav

Arbejder du på dagtilbudsområdet, og indgår du i relationer, der kan være vanskelige at håndtere? Så er der hjælp at hente i SPARKs netværk.

Af Sine Molbæk-Steensig 08/03/2023

Bringer dit arbejde med børn og forældre dig nogle gange i krævende og følelsesmæssigt belastende situationer? I en travl hverdag kan det psykiske arbejdsmiljø komme under pres, og man kan få oplevelsen af ikke altid at kunne gøre sit arbejde godt nok. 

Det er ikke noget, der kan løses med et snuptag, men vi kan starte med at styrke samarbejdet i TRIO/MED og dele vores erfaringer om mulige veje til håndtering og forebyggelse.

Derfor tilbyder SPARK nu netværksforløb med fokus på høje følelsesmæssige krav i arbejdet indenfor dagtilbudsområdet – og I kan være med. Det foregår i København og begynder 13. juni 2023.

Tilmeldingsfrist forlænget til 1. juni

Hvad er SPARK netværk?

SPARK netværk er et forum for dialog og videndeling for ledere og medarbejderrepræsentanter på kommunale arbejdspladser. Netværket mødes fire gange henover 2023/2024 og faciliteres af SPARKs konsulenter, og det er jeres egne erfaringer og viden, der sættes i spil på netværksmøderne.

SPARK vil præsentere jer for værktøjer og dialogformer, som I kan bruge konkret på jeres arbejdspladser, når I forebygger og håndterer høje følelsesmæssige krav i arbejdet med borgerne. 

Netværket tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og praksis, og sammen vælger I, hvad der er meningsfuldt at fokusere på. I netværket er der plads til 35-40 deltagere (dvs. omkring 10-12 TRIO / MED-udvalg / arbejdsmiljøgrupper).

Hvad får I?

Når I deltager i netværket, så får I:

 • Et praksisnært netværk hvor I kan sparre med hinanden om konkrete problemstillinger med input fra SPARK
 • Mulighed for at trække på hinandens viden og praksiserfaring, kopiere, justere og afprøve hinandens metoder 
 • Mulighed for eksterne oplægsholdere, som kan bidrage med nye perspektiver 
 • Et fortroligt rum hvor I kan dele både udfordringer og succeser med hinanden til fælles læring
 • Et rum hvor I kan eksperimentere, udvikle og sætte gang i små prøvehandlinger
 • Mulighed for at styrke jeres samarbejde i TRIO/MED eller arbejdsmiljøgruppen
 • Mulighed for at gå i dybden med problemstillinger om høje følelsesmæssige krav jf. bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø
 • Mulighed for at omsætte retningslinjer på den enkelte arbejdsplads til hverdagshandlinger

Hvem kan være med?

Netværket er rettet mod dagtilbudsområdet, både daginstitutioner og dagpleje.  
I skal tilmelde jer samlet som TRIO / MED-udvalg eller arbejdsmiljøgruppe. Det vil sige, at der fra hver arbejdsplads skal være repræsentanter fra både ledelse- og medarbejdersiden. Størrelsen på gruppen må ikke overstige fem personer fra en arbejdsplads.

Sådan kommer I med

Lyder det som noget for jer?
Ansøg via dette link

I midten af maj får I besked om, hvorvidt I har fået plads. Herefter bliver I kontaktet for en kort indledende samtale, hvor vi vil forventningsafstemme med jer i forhold til deltagelse. 
 

Alt det praktiske

Netværk for dagtilbudsområdet: 

 • Finder sted i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
 • Er gratis for jer. I betaler selv transport, arbejdstid m.m.
 • Mødes fire gange á tre timers varighed
  Datoerne er:
  • 13. juni 2023 kl. 10.00-13.00
  • 27. september 2023 kl. 10.00- 13.00
  • 16. januar 2024 kl. 10.00-13.00
  • 17. april 2024 kl. 10.00- 13.00
 • I skal tilmelde jer som gruppe, fx som MED-udvalg (dog max 5 personer fra en arbejdsplads) TRIO eller arbejdsmiljøgruppe. I skal tilmelde jer med både leder og tillidsvalgte
 • Alle fra gruppen skal så vidt muligt deltage hver gang
 • Der vil være en let forplejning
 • Deadline for ansøgning er forlænget til 1. juni 2023
 • Har du spørgsmål til netværk? Skriv til info@sparkweb.dk

Ansøg her 

Hvad betyder høje følelsesmæssige krav?

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker handler om, at arbejdet indebærer kontakt med personer, herunder borgere, klienter og patienter, hvor kontakten stiller høje krav til medarbejdernes indlevelsesevne, evne til at rumme menneskers følelser, evne til at håndtere eller skjule egne følelser, evne til at tilpasse kommunikation og adfærd til de mennesker, man arbejder med, eller tilsvarende høje krav. 

Kontakten med disse mennesker kan blive en stor psykisk belastning for medarbejderne, hvis de ikke oplever, at de har indflydelse på deres arbejde eller har mulighed for at få hjælp og støtte, når de har behov for det.
Kilde: Arbejdstilsynet

Hvad siger tidligere deltagere på netværk?

SPARK menu