Succeshistorier – sådan fungerer jeg bedst

Metoden kan bruges til at blive tydelig på, hvor du lykkes og har succes i dit arbejde. At få et tydeligere billede af hvad der har betydning for en succesfuld opgaveløsning, kan give dig en retning for, hvor du har dine styrker, og hvor du med fordel kan bevæge dig hen i fremtiden.

Af Kompetencernes ABC 31/05/2015

Tænk tilbage på tre succesoplevelser du har haft. Beskriv alle tre oplevelser hver for sig udfra nedenstående skema.

Succeshistoriens overskrift:  

Hvornår foregik succesoplevelsen:

Hvad gik forud for din succesoplevelse:

(Hvad lå til grund for oplevelsen, hvem var involveret til at begynde med, hvad gjorde succesen mulig, hvordan kom rammerne på plads?) 

Hvad skete der i selve situationen, som var med til at gøre det til en succes:

(hvem var involveret, hvor foregik det henne, hvad var rammerne, hvor lang tid strakte det sig over etc.?)

Hvad skete der i slutningen af succesoplevelsen:

(Hvad var din rolle i afslutningen, hvordan blev oplevelsen evalueret etc.?)

Hvordan blev succesen belønnet:

(Hvad gjorde du for at fejre succesen, hvordan mødte du anerkendelse fra andre, hvilken effekt havde succesoplevelsen for dig og din arbejdsplads etc.?)

Når du har beskrevet dine tre succesoplevelser, skal du prøve at finde mønstre i historierne. Du kan enten gøre det alene eller sammen med en kollega, der ligesom dig har beskrevet tre succeshistorier. Gør du det sammen med en kollega skiftes I til at interviewe hinanden og sammen finde mønstre i hver jeres historier. Inspiration til spørgsmål du/I kan undersøge:

  • Hvilke kompetencer brugte du i de tre succesoplevelser - hvordan?

  • Hvilke handlinger, tanker og følelser går igen i henholdsvis begyndelsen, selve situationen og/eller slutningen af succesoplevelsen?

  • Hvilke betingelser, rammer og vilkår går igen i succesoplevelserne?

Tid og ressourcer
Tidsforbruget afhænger af hvor meget energi, du vælger at lægge i det, og hvorvidt du gør det alene eller sammen med en kollega. Laver I øvelsen sammen, skal I sørge for at sætte god tid af til jer begge, minimum 20 minutter.

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet