SPARK fortsætter

SPARK udvikles og videreføres

Kommunale arbejdspladser kan også fremover få gratis forløb med SPARKs konsulenter - senere på året også under de to nye temaer chikane og alenearbejde.

Af SPARK 20/06/2018

KL og Forhandlingsfællesskabet har aftalt, at SPARK fortsætter i overenskomstperioden 2018-2021, og derfor kan kommunale arbejdspladser også fremover få glæde af et gratis forløb med sparring og støtte til det psykiske arbejdsmiljø fra en af SPARKs konsulenter.

Temaerne for SPARKs arbejde bliver udvidet, så TRIO og MED-udvalg senere i 2018 også kan søge om støtte til at arbejde med de to temaer chikane og alenearbejde, ligesom der allerede nu og fortsat kan søges støtte til de fire temaer:

  • Usikkerhed og utryghed som kan skabes af forandringer og omstillinger.
  • Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen herunder konflikter og i yderste konsekvens chikane og mobning.
  • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere.
  • Problemer ift. arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Desuden vil der fremadrettet være mere fokus på at øge spredningseffekten af SPARK’s indsats, at styrke samarbejdet lokalt samt et markedsføre SPARK’s tilbud.

Over 250 kommunale arbejdspladser har ind til videre fået et gratis forløb med en af SPARKs konsulenter.

Ønsker I også et forløb, kan I læse mere om, hvordan I søger her. 

 

Læs, hvad arbejdspladserne har fået ud af et SPARK-forløb