spark

Slides og værktøjer fra SPARK heldagsmøde

I sommeren 2017 holdt SPARK heldagsmøder i hele landet. Find slides og processer fra heldagsmødet her.

Af Mette Voss 07/06/2017