Øvelse 9: SWOT-analyse – strategisk undersøgelse

En SWOT-analyse er en simpel strategisk analyse, der kan anvendes som indledende manøvre til at sætte fokus på en personalegruppe nuværende kompetencer, og tillige til et blik på, i hvilken grad disse kompetencer også er efterspurgte i fremtiden.

Af Kompetencernes ABC 31/05/2015

SWOT er en forkortelse af de engelske ord:

Strengths = styrker 
Weaknesses = svagheder 
Opportunities = muligheder 
Threats = trusler

Styrker og svagheder giver et billede af den interne situation – ofte statiske forhold. Muligheder og trusler er derimod udadvendte og giver et billede af tendenser i omgivelsernes krav – og er ofte foranderlige eller dynamiske.

SWOT-analysen skaber en kobling mellem den interne situation og de eksterne forhold – så man for eksempel bruger styrker til at imødegå trusler. Skematisk kan det stilles sådan op: 
Illustration: SWOT skema 
Indenfor hvert af de fire felter: Styrker, svagheder, muligheder og trusler laves en brainstorm, der udfylder de enkelte områder. Når alle felter er udfyldt, laves en samlet analyse af, hvordan den overordnede situation ser ud. Hvordan er balancen mellem de forskellige felter, og hvilke sammenhænge kan ses.

SWOT-analysen kan anvendes strategisk set fra et ledelsesmæssigt perspektiv, hvor den kan indgå i en samlet overvejelse om, i hvilken grad organisationens samlede kompetencer passer overens med forestilling om fremtidige krav og forventninger

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet