Øvelse 8: Survey – undersøgende dialogproces

Metoden kan bruges til at indsamle og udvikle idéer og synspunkter. Ved at formulere spørgsmål og sikre en proces der giver hurtige svar, kan metoden bruges til at kortlægge kollektive kompetenceområder og veje til kompetenceudvikling.

Af Kompetencernes ABC 31/05/2015

Forud for øvelsen er der formuleret et overordnet tema og et antal undertemaer. Det overordnede tema kunne være:

Hvad har betydning for, at vi udvikler vore kompetencer på vores arbejdsplads?

 • Undertemaerne kunne være:
 • Kollegial anerkendelse og støtte
 • Kompetenceudvikling via læring på jobbet
 • Personlige kompetenceudviklingsmål
 • Ledelse
 • Samarbejde og kommunikation

Der skal findes temaer svarende til det antal grupper af ca. fire deltagere, som øvelsen skal rumme. Deltagerne fordeles i grupperne. Metoden består af fire runder:

 1. Formulering af nysgerrige spørgsmål (20 minutter) 
  Deltagerne mødes i grupperne, og formulerer ét nysgerrigt spørgsmål pr. gruppedeltager. Spørgsmålene skal stilles, så de kan give gruppen viden og nye perspektiver på deres tema. Summen af spørgsmål skal efter gruppens opfattelse dække temaet bredt. Hver deltager tilegnes ét specifikt spørgsmål, som skrives på et stykke karton eller tilsvarende.
 2. Survey (10 minutter) 
  Samtlige deltagere samles i plenum, alle stående. Deltagerne mødes nu i par med deltagere fra andre grupper end deres egen. I parrene skiftes man til at stille, henholdsvis svare, på de nedfældede spørgsmål. Der skal svares relativt hurtigt og skarpt. Når begge personer har både spurgt og svaret, ser man sig om efter en ny ledig deltager, og scenen gentages. Hver deltager skal gerne nå at spørge og svare mindst fire gange.
 3. Opsamling og konklusion i grupperne (20 minutter) 
  Grupperne mødes hver for sig. Gruppen samler op på de indsamlede svar og overvejer om nogle mønstre eller særlige kendetegn toner frem. Gruppen forbereder en kort fremlæggelse. Fremlæggelsen skal dels indeholde en overordnet præsentation af, hvad gruppen blev kloge på gennem svarene på spørgsmålene og gruppens egne refleksioner om temaet
 4. Plenum (Tidsforbrug afhænger af antal grupper) 
  Grupperne fremlægger for hinanden. Denne runde kan tage sig meget forskelligt ud, afhængig af formålet. I visse tilfælde kan runden endda undværes.

Metoden er relativ let at instruere, og vekselvirkningen mellem mange arbejdsformer i runderne gør den også ganske energifyldt.

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet