Øvelse 7: Reflekterende team

Ved at skabe rum for refleksion kan man opnå nye perspektiver på opgaver, udfordringer og problemstillinger. Via reflekterende team kan egne kompetencer undersøges gennem dialog og ved at ”oversætte” oplevelser og refleksioner til mere konkrete beskrivelser af egne kompetencer.

Af Kompetencernes ABC 31/05/2015

Metoden består i, at man vælger en fokusperson, en interviewer og et reflekterende team, som består af minimum består 2 - maksimum 5 personer. Der kan også arbejdes med tankegangen omkring reflekterende teams med kun tre deltagere i alt. Metodens værdi ligger primært i, at én eller flere deltagere ikke er aktive under interviewet, men gør sig noter, skriver samtalens hovedpointer ned, leder efter gode spørgsmål, eller hvad der nu er aftalt for det reflekterende team.

Fokusperson og interviewer bør sidde over for hinanden, så fokuspersonen har ryggen til det reflekterende team. Der er tre faser i metoden:

 1. Fokuspersonen starter med at fortælle kort om sin problemstilling. Under interviewet skal fokuspersonen alene forholde sig til at svare på spørgsmål.
 2. Interviewerens opgave er at spørge nysgerrigt, være arkæolog i fokuspersonens historie. Interviewerens egne holdninger, råd og løsninger er uinteressante!
 3. Det reflekterende team er tavse under interviewet. Der er på forhånd aftalt et eller flere temaer, som teamet skal holde øje med under interviewet. Når intervieweren er færdig med at interviewe fokuspersonen, reflekterer teamet kort om det, det har hørt udfra de på forhånd aftalte temaer.

Problemstillinger som fokuspersonen kunne tage op i forbindelse med kompetenceafklaring:

 • Fremtidige jobønsker. 
  Spørgsmål omkring hvilke arbejdsopgaver fokuspersonen kunne tænke sig at arbejde med i fremtiden. Ved at sætte fokus på problemstillingen kan fokuspersonen blive mere afklaret med, hvad personen trives bedst med.

 • Hvilke kompetencer har jeg egentlig? 
  Ved at sætte fokus på arbejdsopgaver og opgaveløsning kan fokuspersonen få hjælp til at oversætte disse til kompetencer

 • Hvad er mine kernekompetencer? 
  Fokuspersonen kan få hjælp til at definere sine egne kernekompetencer ved at blive tydeligere på sine kompetencer og arbejdsopgaver.

Der er interviewerens opgave via spørgsmål og nysgerrighed at sætte fokuspersonen istand til selv at finde nye perspektiver og svar på problemstillingerne. Det er væsentligt, at intervieweren ikke kommer med gode råd og egne holdninger.

Tid og ressourcer 
Tiden til denne metode er fra minimum ½ time til 1 time. Tiden bestemmer, hvor mange omgange processen løber i.

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet